Our new residents

(voor Nederlands scroll naar beneden)

In my last post I introduced our new indoor residents. But what I didn’t show you is that our little pasture got new residents as well! We now have 4 chickens that we got from our neighbors, who are moving and were looking for a new place for their chickens. The awesome chicken coop came with the chickens. Well, we had to move it ourselves, with a lot of help from other neighbors with a forklift.

Three silky hens (Hansje and Pam are the brown colored ones and Brutus is the white silky hen) and Mona (we don’t know her breed) are living with us and we are really enjoying their chatty presence. We think only Hansje and Pam are still laying eggs. When we find an egg we feed it back to the chickens, which they love! There is the plan to adopt some laying hens from a farm via a Dutch organization who rescues chickens that are not productive anymore and would otherwise be ‘soup chickens’. But first we want to learn a bit more about what our chickens need and how they communicate. And most importantly, keep them healthy.

We already learned that silky hens can’t fly, because they had trouble entering the coop over the gangway, which was an ordinary plank. That’s why we made it longer and screwed cross bars on the gangway. But it still didn’t work well for the silky hens. Then I figured that a piece of artificial grass would work, because they can grab it a little bit, while walking up. And that did the trick! The next challenge is to learn them how their ‘Feed-o-Matic’ feeder works. Never a dull moment here.

Unfortunately not long after we got the our chickens, one passed away. We saw that something was wrong and took her to a special vet for birds. He told us that she had fowlpox/diphtheria and there are no medicines for it. We are very sad we only enjoyed the company of Luna for a few weeks, but are happy we got to know her. Pam has received treatment from the same vet on a tumor on her paw and that seems to have been healed nicely. She walks around very energetically and is super chatty.

Luna

I also wanted to show the veggie garden here, but I realize it’s already almost end of the season. Well, we ate quit a lot of beans and salad from the garden. And I learned a lot for next year. I’m planning to make the garden a bit bigger and I want to try a few new vegetables, like broccoli and onions. I already bought a tiny secondhand greenhouse, because our window sill turned out to be not big enough for all the tomato, zucchini, pumpkin and bean sprouts.

But for now we still have some palm cabbage, pumpkin, lettuce and bean produce we can enjoy. And our small walnut tree has given us 40-50 walnuts this year, that’s 3 times as much as last year. I hope the harvest will continue at this rate for our veggie garden and fruit trees next year. Although 3x 0 is still zero…. 😉


Onze nieuwe bewoners

In mijn laatste bericht introduceerde ik onze nieuwe huisgenoten. Maar wat ik niet heb laten zien is dat ons weilandje ook nieuwe bewoners heeft gekregen! We hebben nu 4 kippen gekregen van onze buren die gaan verhuizen en een nieuwe plek voor hun kippen zochten. Het supermooie kippenhok kregen we erbij. Nou ja, we moesten het wel zelf verplaatsen, met veel hulp van buren met een shovel.

Drie zijdehoentjes (Hansje en Pam zijn de bruin gekleurde en Brutus is het witte zijdehoentje) en Mona (we weten niet zo goed wat voor soort zij is) wonen nu bij ons en we genieten echt van hun babbelende aanwezigheid. We denken dat alleen Hansje en Pam nog eieren leggen. Als we een eitje vinden voeren we deze terug aan de kipjes, wat ze echt heel lekker vinden! Er is nog het plan om legkippen te adopteren via ‘Red een Legkip’. Deze organisatie redt kippen die niet meer genoeg eieren produceren van de slacht en stelt ze vervolgens ter adoptie. Maar we willen eerst iets meer praktijkervaring opdoen, zodat we beter weten wat onze kippen nodig hebben en hoe ze communiceren. En het belangrijkste, hoe we ze gezond houden.

We hebben al geleerd dat zijdehoentjes niet kunnen vliegen, omdat ze moeite hadden om het kippenhok in te komen via de loopplank. De plank was een gewone plank en te glad voor ze. Daarom hebben we besloten de plank iets langer te maken, zodat het minder steil zou zijn en om dwarslatjes te monteren. Maar dat werkte nog steeds niet zo goed voor de zijdehoentjes. Toen bedacht ik me dat een loopplank met kunstgras misschien wel goede grip zou geven, omdat ze daar hun pootjes in kunnen ‘haken’. En dat was de oplossing, want ze lopen nu te paraderen op de loopplank! De volgende uitdaging is om ze te leren hoe hun voerbak, een trapbak, werkt. Het is in ieder geval nooit saai hier.

Helaas niet lang nadat we onze kippen kregen is er eentje overleden. We zagen dat er iets niet helemaal goed was bij haar bek en hebben met haar een vogelarts bezocht. Hij vertelde dat ze pokken/difterie had en dat daar niets aan te doen is. We vinden het heel jammer dat we Luna maar zo kort hebben mogen kennen, maar zijn blij dat ze even bij ons is geweest. Pam is trouwens door dezelfde vogelarts geopereerd aan een tumor op haar poot, en dat lijkt gelukkig goed te zijn gegaan. Ze loopt er nu in ieder geval zo fris als een hoentje bij 😉

Ik wilde hier eigenlijk ook nog onze moestuin laten zien, maar realiseerde me dat het nu bijna eind van het seizoen is. Nou ja, we hebben best veel uit de moestuin kunnen eten. En ik heb veel geleerd voor volgend jaar. Volgend seizoen maak ik de moestuin groter en wil ik nieuwe groenten uitproberen, zoals broccolli en uien. Ik heb alvast een kleine tweedehands kweekbak gekocht, want onze vensterbank bleek niet groot genoeg voor alle tomaten, courgette, pompoen en bonenspruiten.

Voor nu hebben nog steeds wat opbrengst uit de moestuin van de palmkool, pompoen, sla en bonen. En onze kleine walnootboom heeft ons 40-50 walnoten gegeven. Dat is drie keer zoveel als vorig jaar. Ik hoop dat de opbrengst van de moestuin en fruitbomen in dezelfde lijn stijgt volgend jaar. Hoewel, drie keer nul is nog steeds nul….

Leave a Reply

%d