Simple Bread Sticks

(voor Nederlands scroll naar beneden)

When people are coming over I find it very handy to make soup. Because it is easy to keep warm and you can serve it whenever you want, without having to constantly look at it. So this (and last) autumn I made the pumpkin soup a couple of times (and it was always a success!). Since I live on my own, 10 years now, I noticed that I handle visitors in my house the same as my mother does. I overwhelm them with food and love it when they feel at home. So a soup will not do for our guests. That’s why I also make salads, dipping and of course a big dessert. But ordinary bread for the soup was a bit boring this time; bread sticks were the answer! And also a big hit. Complete your soup with bread sticks to give your guests an even warmer welcome!

What you need

> frozen puff pastry
> grated cheese – about 200 grams (I used Gouda, but cheddar would also do the job)
> preferably a herb like thymine and 1 spoon of olive oil

What you do

1. Cut the frozen pastry in slices of ± 3 cm when it is still frozen
2. Grate the cheese (if you bought a big chunk of cheese)
3. When you want to add herbs mix the thymine and olive oil in a small bowl and spread it over the pastry


4. When the pastry is defrosted you can put the grated cheese on top and twist the slice


5. Add some extra cheese and bake them following the instructions on the package
6. Enjoy your bread sticks with soup

~~~~~~~~~~~~~~

Simpele Kaasstengels

Als er mensen op visite komen vind ik het handig om soep te maken. Het is makkelijk warm te houden en je kan het serveren op een moment dat jou dat uitkomt, zonder dat je het constant in de gaten moet houden. Vandaar dat ik deze en vorige herfst een paar keer pompoensoep gemaakt heb (en het is elke keer een succes!). Sinds ik op mezelf woon, 10 jaar nu, is het me opgevallen dat ik gasten bij ons thuis net zo behandel als mijn moeder dat bij haar thuis doet. ‘Twentsche Gastvrijheid’ zoals mijn schoonvader dat noemt. Ik overlaad ze met eten en vind het geweldig als ze zich thuis voelen. Dus een eenvoudig soepje is niet goed genoeg voor de mensen die ons huis binnenlopen. Dat is de reden waarom ik ook salades, dip en natuurlijk een groot dessert maak. En waarom ‘gewoon’ brood niet goed genoeg is. Kaasstengels zijn het antwoord hierop en nog een grote hit ook! Maak je soep compleet met kaasstengels en je geeft je gasten een nog warmer welkom!

Dit heb je nodig

> bevroren bladerdeeg
> geraspte kaas – ongeveer 200 gram
> optioneel zijn kruiden zoals tijm gemixt met een lepel olijfolie

Dit doe je

1. Snij het bevroren bladerdeeg in stroken van ongeveer 3 cm
2. Rasp de kaas (als je een blok kaas hebt gekocht)
3. Als je kruiden wil toevoegen kun je doen door de stroken bladerdeeg in te smeren met het olijfolie-kruidenmengsel
4. Als de bladerdeeg ontdooid is leg je wat geraspte kaas bovenop en draai je de stroken als een wokkel
5. Leg wat extra kaas bovenop en bak de bladerdeeg volgens instructies op de verpakking
6. Geniet van de kaasstengels en je soep

Starry Starry Pants

(voor Nederlands scroll naar beneden)

About half a year ago I saw a tutorial for DIY galaxy shoes and always kept it in the back of my head, but never made the shoes. Last week H&M launched a few new items including this galaxy printed skirt. I immediately wanted to make my own galaxy print so started a search and found a very clear tutorial. I started with an old legging and now I want to give everything a galaxy print.
See below how I made the galaxy print. When you are going to make your own remember to wear gloves and only use the bleach in a well ventilated room or outside.

What you need

> bleach in a vaporizer
> acrylic or fabric paint in red, blue, yellow, purple, pink and white with a thick and small brush and a sponge (I was a bit disappointed by my cheap acrylic paint, I think fabric paint will be a better choice)
> some black garment you want to cover with galaxy print

What you do

1. Spray the bleach on your garment with some places covered more than others
2. Let the bleach do its job for about 1/2  til 1 hour
3. Wash and dry the garment to make sure there is no bleach in the garment anymore (otherwise it would affect the paint)


4. Use pink, orange, yellow and blue paint to make the misty clouds. You can do this with a thick brush or use a sponge


5. Check the result. If you are not satisfied, add some more clouds
6. By now the garment is not really screaming ‘galaxy’. But the magic will happen when you add tiny white dots that represent stars


7. I used acrylic paint so I fixated the paint by ironing it. Do not iron directly on the paint, use an old towel to cover the paint
8. Ready to rock the galaxy!

~~~~~~~~~~~~

Galaxy Legging

Ongeveer een half jaar geleden zag ik een ‘doe-het-zelf’ filmpje om sterrenhemel (galaxy) schoenen te maken. Ik heb dit altijd in m’n achterhoofd gehouden, maar de schoenen nooit gemaakt. Afgelopen week lanceerde de H&M nieuwe kleding waaronder dit rokje met galaxy print. Ik kreeg onmiddellijk kriebels om mijn eigen galaxy print te maken en na even zoeken vond ik deze site waar uigelegd wordt hoe je zelf een galaxy print maakt. Ik ben begonnen met een oude legging en nu wil ik alles bedekken met de galaxy print.
Zie hieronder hoe ik deze print gemaakt heb. Als je je eigen print gaat maken, gebruik dan wel handschoenen en werk in een goed geventileerde ruimte (of buiten) als je met bleek in de weer gaat.

Dit heb je nodig

> bleek in een verstuiver
> acryl verf of textielverf in rood, blauw, paars, roze en wit, een dikke en smalle kwast en een spons (ik was een beetje teleurgesteld in mijn goedkope acrylverf, ik denk dat textielverf een betere keus is)
> zwart kledingstuk

Dit doe je

1. Besproei je kledingstuk met bleek, op sommige plekken meer dan andere plekken
2. Laat de bleek ongeveer een half uur tot een uur intrekken
3. Was en droog het kledingstuk zodat er geen bleek meer in zit (anders zou de verf ontkleuren)
4. Gebruik roze, oranje, geel en blauw om mistwolken te maken. Je kan dit met een dikke kwast of spons doen
5. Bekijk het resultaat, als je niet tevreden bent kun je wat meer wolken maken
6. Het kledingstuk zal nu  nog niet echt op een sterrenhemel lijken. Maar de magie begint als je kleine witte stipjes aanbrengt die de sterren moeten voorstellen
7. Ik heb acrylverf gebruikt en daarom de verf nog even gefixeerd aan de hand van een strijkbout. Strijk niet direkt op de verf, maar leg er een oude handdoek of theedoek overheen.
8. Klaar om je sterrenhemel te rocken!

Vegan Witch Fingers

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Halloween is quit new for me. Of course I knew the concept and all that comes with it, but never had children outside my front door all dressed up. That changed last year, when two little cute witches appeared and asked me kindly for candy. Because I really like the idea I already carved a pumpkin as a sign that we are Halloween-loving people (and the pumpkin looks scarier by the day, as in it is turning green from the inside). I also decided to bake Halloween treats, you never know if those witches are coming back this year. So, I made a cookie they will appreciate. And for your interest, not all witches eat children: some are vegan or cannot eat gluten, that’s why I made these treats suitable for all witches.
I based it on this recipe.

What you need

> 75 grams of sugar
> 150 grams of flour (you can take glutenfree)
> 100 grams of vegetable butter
> almonds (about 20)
>1 tablespoon red jam (choose your flavor)
> pinch of salt

What you do

1. Mix the sugar, flour and salt in a bowl
2. Add the butter in small pieces


3. Mix and knead until you can form a ball of dough


4. Set the oven on 150 degrees Celcius
5. Start molding fingers out of the dough (two bumps that present the knuckles and a hole at the end where the ‘fingernail’ will come). I made the mistake of making them too big and chuncky, so make slender and small fingers


6. Align the fingers on a baking sheet and make a few cuts on the knuckles with a knife
7. Bake the cookies in 20 minutes
8. After the cookies are cooled add the jam and almonds. Put a bit of jam in the hole for the fingernail and put an almond on top
9. Don’t they look scary??

~~~~~~~~~

Heksenvingers Koekjes voor Halloween

Halloween is relatief nieuw voor me. Ik ken het concept natuurlijk en alles wat daarbij komt kijken, maar ik heb nog nooit verklede kinderen aan de voordeur gehad. Tot Halloween vorig jaar, toen stonden daar twee schattige heksjes die me vriendelijk vroegen om snoepjes. Omdat ik het idee heel leuk vind heb ik alvast een pompoen uitgehold en uitgesneden als een teken naar de buurt toe dat wij Halloween-vriendelijke mensen zijn (de pompoen ziet er met de dag enger uit; hij begint groen te worden van binnen). Ik heb ook bedacht om een Halloween traktatie te bakken, je weet nooit of die heksjes terug komen dit jaar! Daarom heb ik koekjes gebakken die ze waarschijnlijk wel kunnen waarderen. Ter informatie: niet alle heksen eten kinderen, sommigen zijn veganist of eten glutenvrij. Deze koekjes zijn geschikt voor alle heksen.
Ik heb het op dit recept gebaseerd.

Dit heb je nodig

> 75 gram suiker
> 150 gram meel (je kan hiervoor glutenvrij nemen)
> 100 gram plantaardige boter
> amandelen (een stuk of 20)
> 1 eetlepel rode jam (kies je smaak)
> klein beetje zout

Dit doe je

1. Mix suiker, meel en zout in een kom
2. Voeg de boter in stukjes toe
3. Mix en kneed tot je een deegbal kan vormen
4. Stel de oven in op 150 graden Celcius
5.Begin met het kneden van vingers (twee knokkels en een uitsparing voor de nagel). Ik heb de fout gemaakt ze iets te dik en grof te maken, dus maak ze lang en slank, ze worden breder in de oven
6. Leg de ‘vingers’ op een bakplaat en maak met een mes een paar snijlijntjes op de knokkels
7. Bak de koekjes in 20 minuten
8. Als de koekjes afgekoeld zijn, maak je ze af met jam en amandelen. Een klein beetje jam in de uitsparing voor de nagel en daar de amandel bovenop
9. Zien ze er niet eng uit??

Postcard Poster DIY

(voor Nederlands scroll naar beneden)

We have two little hairy monsters walking around our house, and sometimes the garden. They are curious, sweet, soft and hilarious. But they are also naughty, insisting and stubborn. And they have their little manners that some people have well described or drawn in a multiple of books. Our animated favorites are Simons Cat, How to tell if your cat is plotting to kill you and Cats Are Weird. Since it is a bit inconvenient to hang your book on the wall, I found other ways to have the beautiful animations as a decoration. Jeffrey Brown not only drew Cats Are Weird but he also made a postcard box with 30 postcards called The Cutest Sneeze in the World. So I bought the postcard box and searched for the funniest and most recognizable drawings, 8 for a horizontal frame and 8 for a vertical frame. The good thing about the mostly wordless comics is the way you discover new things each time you have a look at them. And since these two frames did a good job in our living room we also framed the poster that came with the book from the Oatmeal (to avoid a cat comic overkill we hung it in our hallway).
This is an idea for any kind of subject. You don’t have to own fur balls to make your own postcard poster.

(If you don’t know Simons Cat, I think this is a prefect and funny introduction)

~~~~~~~~~~~~~

Ansichtkaart Poster

Wij hebben twee harige monsters rondlopen in ons huis en af en toe onze tuin. Ze zijn nieuwsgierig, lief, zacht en hilarisch. Maar ze zijn ook ondeugend, aanhoudend en eigenwijs. En ze hebben hun eigen maniertjes die bepaalde mensen heel treffend beschreven of getekend hebben in een grote hoeveelheid boeken. Onze getekende favorieten zijn Simons Cat, How to tell if your cat is plotting to kill you en Cats Are Weird. Omdat het een beetje onhandig is om een boek aan de muur te hangen, heb ik een andere manier gevonden om toch de mooie tekeningen als decoratie in huis te hangen. Jeffrey Brown heeft naast Cats Are Weird ook een set van 30 ansichtkaarten getekend getiteld The Cutest Sneeze in the World. Ik heb dit doosje ansichtkaarten gekocht en de grappigste en meest herkenbare uitgezocht, 8 voor een horizontaal hangende lijst en en 8 voor een verticaal hangende lijst. Het leuke van de overwegend tekstloze tekeningen is dat elke keer als je er naar kijkt je nieuwe dingen ontdekt. En omdat deze twee lijsten al een tijdje met succes in onze woonkamer hangen hebben we de poster die in het boek van The Oatmeal zat ook ingelijst (om een katten overkill te voorkomen, hangt deze in de gang).

Dit is een idee voor elk soort onderwerp. Je hoeft geen wandelende haarballen te hebben om een ansichtkaart poster te maken.

(Als je Simons Cat niet kent is dit denk ik de perfecte en grappige introductie)

Celebration Day

(voor Nederlands scroll naar beneden)

We were certain it would appear on DVD. The camera work and footage we saw when we were there looked so professional! So, we waited and waited and almost gave up hope. But last month there was finally the news that the whole concert can be bought on DVD within 2 months! And first we can even experience it semi-live in the cinema on the 17th of October. I am thrilled!! Also because I was there in the O2 Arena at the reunion concert of Led Zeppelin and I can’t wait to see some footage.

To be clear, I am not a bearded old man, I wasn’t even born when Led Zeppelin had their best days. So, to see them live in 2007 was the first (and only) moment. How? Just luck I think. My boyfriend subscribed to the big lottery for tickets and out of many millions we were the lucky ones who could buy a ticket. We had to scrape together the money but what would you do when you had the opportunity to see one of the biggest rock bands of the planet live (possibly for the last time)? We were a bit late with our seat reservations, so we ended up at the right side of the stage at highest seats possible. But we had a clear view of the stage the entire time. Security was crazy (to prevent you from making big money out of your tickets) and we had to get our bracelets a day before. Also a good excuse to stay in London for a few days. By the way, we stayed in the cutest B&B close to the O2 arena, Number 16 (the host wanted to make us a vegetarian English breakfast!) and eat at a cosy vegetarian restaurant, Mildreds.

So many wonderful memories and how great is it that we can see it again in cinemas?! Also because you couldn’t bring your camera and we haven’t got any images from us at the concert.

~~~~~~~~~~~

Celebration Day

Wij wisten zeker dat het op DVD zou komen. De manier waarop alles gefilmd werd zag er zo professioneel uit! We hebben gewacht en gewacht en gewacht en bijna de hoop opgegeven. Maar afgelopen maand was daar eindelijk het nieuws dat het hele concert binnenkort op DVD verschijnt! En dan kunnen we het eerst nog even herbeleven in de bioscoop op 17 oktober. Ik vind het geweldig! Want ik was er bij, bij het Led Zeppelin concert in 2007 in de O2 Arena.

Voor de duidelijkheid, ik ben geen oude bebaarde man, ik was nog niet eens geboren toen Led Zeppelin hun beste dagen meemaakte. Dus om ze live te zien in 2007 was het eerste (en enige) moment. Hoe? Een beetje geluk, denk ik. Mijn vriend heeft zich ingeschreven voor de grote kaarten loterij en wij werden gekozen uit miljoenen mensen die zich ook hadden ingeschreven. De gelukkigen om een kaartje te kunnen kopen welteverstaan, daarom hebben we het geld bij elkaar moeten schrapen. Maar he, wat zou jij doen als je een van de grootste rock bands op aarde live zou kunnen zien (grote kans dat dit hun laatste optreden ooit was)? We waren een beetje laat met onze stoelreservering, daarom hadden we zitplaatsten in de hoogste ring, maar wel aan de rechterkant van het podium. Die positie gaf ons wel een goed beeld op het podium het hele concert. De beveiliging was erg streng (om te voorkomen dat je je kaartje voor veel geld zou doorverkopen) en we moesten onze armbandjes een dag van tevoren ophalen. Een goed excuus om een paar dagen in Londen te verblijven. We verbleven in een extreem schattig Bed&Breakfast dichtbij de O2 Arena, Number 16 (de eigenaar wilde ons een vegetarisch Engels ontbijt maken!) en heerlijk gegeten bij Mildreds een gezellig vegetarisch restaurant.

Zo veel mooie herinneringen waar we weer even aan terugdenken woensdag de 17e.

Samosa Snack

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Like I already mentioned here, the fact that we have international friends makes me a rich person, also recipe wise. My Indian friend taught me the most wonderful Indian recipes and lucky me most of them are vegetarian or even vegan (and otherwise he’ll give me an option to make it vegetarian)! And when someone teaches you, there is nothing scary anymore about tasting and trying new things. I am still trying and learning, but I can show you the recipe for the samosas he gave me. A good side ‘dish’, lunch or daytime snack that is still much healthier then a piece of pie or a chocolate bar.

What you need

> french pastry from the freezer
> 3-4 medium potatoes
> 1/2 cup of peas
> 1 onion sliced in small pieces
> cheese, grated or in slices
> 1 teaspoon kurkuma mixed with 2 spoons of water
> 1 teaspoon gingerpowder
> 0,5-1 teaspoon kuminseeds
> pepper and salt
>olive oil
> optional: 1-2 garlic cloves

What you do

1. Boil the potatoes, but leave them a bit firm
2. Mash the potatoes a bit
3. Get the french pastry out of the freezer and place the frozen parts on a baking sheet


4. Heat a fry pan on high fire and add oil
5. When the oil is hot, add the cumin seeds


6. When the cumin seeds start to crack, add the onions and ginger (and garlic)
7. Bake until gold brown and add salt
8. Bring the fire back to medium fire and add potatoes and peas


9. Bake about 10 minutes and add kurkuma when potatoes start to turn brown
10.Stir and bake for another 5 minutes


11.Turn the fire out, and start with the french pastry
12.You can make the pastry the shape you want, but don’t make them too big. I made small triangles.


13. Fill the pastry, add a bit of cheese, and close it by wetting the edges and squeeze the two sides together
14.Cheese on top and they are ready for the oven (follow the descriptions on the pastry box)


15. Eat them while they are still hot (but cold tastes also very good)

~~~~~~~~~~

Samosa Snack

Zoals ik al eerder geschreven heb, maakt het hebben van internationale vrienden je een rijk mens, ook op het gebied van recepten. Mijn Indiaase vriend heeft me de meest geweldige gerechten leren maken en nog beter is dat de meeste vegetarisch of zelfs plantaardig zijn en anders gaf hij me wel instructies om ze vegetarisch te maken. Als iemand je gerechten leert maken is er niets engs meer aan het maken en proeven van onbekend eten. Ik probeer en leer nog steeds, maar ik kan je in ieder geval laten zien hoe ik een samosa maak, een Indiaase vegetarische snack. Het doet het ook goed als bijgerecht of lunch, want zo ongezond is deze snack helemaal niet.

Dit heb je nodig

> 1 pakje bladerdeeg
>3-4 middelgrote aardappels
> half kopje erwtjes
> 1 ui fijngesneden
> kaas, in plakjes of geraspt
> 1 theelepel kurkuma gemengd met 2 theelepels water
> 1 theelepel gemberpoeder
> 0,5-1 theelepel komijnzaad
> peper en zout
> eventueel: 1-2 knoflookpartjes fijngesneden

Dit doe je

1. Kook de aardappels, maar niet te lang, ze moeten nog stevig zijn
2. Prak de aardappels een beetje, zodat ze klonterig worden
3. Haal het bladerdeeg uit de vriezer en leg alle stukjes los van elkaar op een bakplaat
4. Verhit een koekenpan op hoog vuur en voeg olijfolie toe
5. Als de olie heet is voeg je de komijnzaadjes toe
6. Wanneer de komijnzaadjes beginnen te barsten voeg je ui en gember toe (en knoflook)
7. Bak de ui tot het goudbruin is en voeg zout toe
8. Zet het vuur op medium en voeg aardappels en erwtjes toe
9. Bak alles ongeveer 10 minuten en voeg kurkuma toe als de aardappelen een beetje bruin zijn
10.Roer en bak voor nog eens 5 minuten
11.Zet het vuur uit en ga verder met het bladerdeeg
12.Je kan de samosas elke vorm maken die je wilt, maar maak ze niet te groot. Ik heb kleine driehoeken gemaakt
13.Vul het bladerdeeg, voeg wat kaas toe en maak het bladerdeeg dicht door de randen nat te maken en goed op elkaar te drukken
14.Nog wat kaas op de bovenkant en dan kan het in de oven  (volg verder de instructies op de doos van het bladerdeeg over hoe het te bakken)
15.Eet de samosas wanneer ze nog warm zijn (maar koud zijn ze ook erg lekker hoor!)

DIY Cover for your e-reader (from an old T-shirt and a cardboard box)

(voor Nederlands scroll naar beneden)


When I bought a Kindle as a birthday present for my boyfriend, I also wanted to have a cover. Because I am very careful with stuff I just bought, especially when it is expensive. And why not protect it, the way it will last for years? Therefore I also searched for a cover and I was shocked to see some covers are more then half of what the Kindle costs! An expensive cover is not always a good cover, that’s why I figured ‘why not make one myself?’. At first I wanted to knit one, but I think it lacks a bit in the anti-scratch department and isn’t stiff enough to survive a sudden drop. That’s why I made the one below. I am not a sewing master, so don’t be afraid, because it isn’t as hard as it may be looks!  I used an old T-shirt with a print he likes, but you can use every fabric you like. And this DIY can easily adapted for your Ipad or other size electronic readers or tablets.

< Click here to go see my newest ‘DIY E-reader cover’ post >

What you need

> piece of cardboard (not too thick, otherwise your sewing machine cannot handle it)
> old t-shirt or any other fabric (two pieces, one for the outside and one for the inside)
> elastic band
> sewing thread (and machine)

What you do

1. Start by taking the cardboard and place your device on it
2. Trace the device on the cardboard and draw another line about 1,5 cm around it
3. Measure how thick your device is and double that length and use it to determine how large the ‘back’ has to be (see pic I)

I
4. The box you draw around your device should be mirrored horizontally, with the length of the ‘back’ in between (see pic I)
5. Cut the cardboard in a single rectangle around the boxes you draw (around the blue line in pic I)
6. Cut the two inner sides of the boxes (along the green lines in pic I) to make the cardboard fold. But don’t cut them all the way through, just enough so you can fold them easily(see pic II)

II
7. Place the cardboard on the wrong side of the fabric and trace. Know cut the fabric by leaving 1 cm around the tracing
8. Place the fabric on the second piece of fabric (right sides facing each other), pin it, an cut the other fabric in the same size

III
9. Sew the fabric together (follow the tracing), but leave one side open, preferably the side that will end up on the right (remember it is mirrored, because you have the wrong side out)
10.Cut the fabric close to the edge, so it won’t bother you once it’s turned
11.Turn it inside out, so the right side is facing you
12.Place the cardboard in the fabric cover and close the open side tight with pins. Close it by sewing it on the outside of the pins
13. Cut the elastic band in 4 pieces in a size that fits your cover. Don’t make them too big, so they won’t cover your screen. But don’t make them to small either, then you device will fall out

IV
14. Place the elastic bands in the corners and pin them. Now you can check if they are placed in a right way
15. Before you sew everything you want to make a nice edge on the open end. So remove the pins and fold the edge to the inside of the cover and pin it (see pic V)

V
16. Once the elastic bands are in place and your edge is nicely pinned you can start sewing.
17. Sew between 0,5 cm and 1 cm of the edge (yes, just place everything under the sewing needle, it is not a problem for the machine)
18. You also need to sew one vertical line, because of the elastic bands.

VI
19. The only thing that is missing is a strap, band or something else you can close it with. I used an elastic band and sewed the edges together, but you can also attach a button with strap (or use your imagination ;))

VII

Have fun with the cover and please contact me or comment below if there are any questions.

~~~~~~~~~~~~~

Doe-het-zelf hoes voor je e-reader (gemaakt van een oud t-shirt en een kartonnen doos)

Ik heb m’n vriend een Kindle voor z’n verjaardag gegeven. Maar ik wilde daar eigenlijk ook een hoesje voor hebben. Ik ben erg voorzichtig met net gekochte, dure spullen. En waarom zou je het niet beschermen, zodat het nog jaren meegaat? Daarom heb ik gekeken of ik er een hoesje bij kon kopen, maar ik was verbaasd over wat ik tegen kwam. De meeste hoesjes zijn prijzig en er zijn zelfs hoesjes die meer dan de helft zo duur zijn als de Kindle. Een duur hoesje betekent niet altijd een goed hoesje, dus waarom zou ik er niet eentje zelf kunnen maken? Eerst wilde ik er eentje breien, maar ik denk dat een gebreid hoesje minder goed beschermt tegen krassen en niet stevig genoeg is om tegen een onvoorziene val te beschermen. Daarom heb ik een hoesje genaaid, met karton als versteviging. Ik ben geen naai ‘master’, dus ik moedig je aan het te proberen, want het is niet zo moeilijk als het misschien lijkt! Ik heb een oud t-shirt gebruikt met een print die hij leuk vindt, maar je kan elk soort stof gebruiken. En als je geen Kindle hebt, maar een Ipad of ander soort tablet is dat ook geen probleem, ik gebruik namelijk geen maten in deze beschrijving.

< Klik hier om naar een nieuwere versie van de doe-het-zelf e-reader hoes te gaan >

Dit heb je nodig

> een stuk karton (niet te dik, anders kan de naaimachine het niet aan)
> een oud t-shirt of ander stuk stof (in twee stukken, een voor de binnenkant en een voor de buitenkant)
> elastieken band
> naaigaren (en machine)

Dit doe je

1. Leg je reader (ik gebruik voor het gemak deze term) op het karton
2. Omlijn de reader (rode lijn in foto I). Omlijn een tweede keer, maar nu ongeveer 1,5 cm verwijderd van de eerste omlijning (blauwe lijn in foto I)

I
3. Meet de dikte van je reader en verdubbel dit getal. Dit wordt de breedte van de rug (groene lijn in foto I)
4. De omlijningen die je gemaakt hebt, spiegel je horizontaal, met de lengte van de rug tussen de twee omlijningen (zoals een opengeslagen boek)
5. Knip het karton in 1 rechthoek om de getekende lijnen (om de blauwe lijn in foto I)
6. Kerf de twee binnenste lijnen (de groene lijnen op foto I), om het karton te kunnen vouwen. Maar snij de lijnen niet door, net genoeg zodat je ze kan vouwen (zie foto II)
7. Plaats het karton op de achterkant van de stof en omlijn het. Knip de stof 1 cm om de omlijning
8. Leg nu het stuk stof op het andere stuk stof wat je hebt, speld deze aan elkaar (met de goede kanten aan de binnenkant) en knip het tweede stuk stof gelijk aan het eerste
9. Naai de stof aan elkaar (over de omlijning), maar laat een kant open (de kant die uiteindelijk de rechterkant wordt van de reader hoes)
10.Knip de stof heel dicht tegen de net genaaide rand, zodat je er geen last van hebt als je het gedraaid hebt
11.Draai de stof binnenstebuiten, zodat de goede kant te zien is
12.Het karton kan nu in de genaaide hoes. Speld de open kant strak vast en naai het aan de buitenkant van de spelden dicht
13. Knip vier gelijke stukjes elastiek, kijk zelf even hoe groot deze moeten zijn. Maak ze niet te groot, want dan bedekken ze je scherm teveel, maar te klein zorgt er voor dat je reader er makkelijk uitvalt
14. Plaats de elastieken in de hoeken en speld ze vast. Kijk ook even of alles goed past door je reader er bij te pakken
15. Voordat je begint met het naaien, zorg je ervoor dat de, voorheen, open kant naar binnen gerold wordt (zie foto V)
16. Als alles op z’n plek gespeld is kun je beginnen met naaien
17. Naai tussen 0,5 cm en 1 cm van de rand af (yep, gewoon alles onder de naaimachine, het karton hoort geen probleem te zijn)
18.Als laatste naai je een verticale lijn om de twee linker elastieken op z’n plek te houden (zie foto VI)
19.Het enige wat nu nog mist is een band of iets dergelijks om de hoes mee te kunnen sluiten. Ik heb een elastiek gebruikt die ik aan elkaar heb genaaid, maar je kan ook een knoopje gebruiken of een lint (gebruik je fantasie 😉

Veel plezier met je eigengemaakte hoes en als je vragen hebt aarzel dan niet om me een berichtje te sturen of een comment achter te laten hieronder.

15 Minute Maple Syrup Cookies

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Since we are in the kitchen waiting ’til the pumpkin soup is done, we can make these super fast cookies. I found the ‘base’ recipe when I searched for vegan cookie alternatives during the VeggieChallenge, and made it a vegan recipe. And the fun thing is, everyone is surprised when I tell them it is vegan and (another plus) sugar free! They taste just as good, or even better, than the cookies sold in the supermarket. Another positive thing is that it takes only 15 minutes to prepare them and another 15 minutes to bake. So, when friends or family surprise you with a visit and you want to offer them your home-baked cookies -> make these. Or just make them for yourself and eat them secretly 😉

What you need

> 160 grams of maple syrup
> 250 grams butter (vegetable)
> 220 grams of flour (you can also use gluten free flour)
> 70 grams of cornstarch
> a few drops of vanilla extract

What you do

1. First mix the maple syrup, butter and vanilla


2. Add the flour and cornstarch slowly and mix
3. Preheat the oven on 180 degrees Celcius
4. When the batter is smooth you can put small scoops on a baking tray (with baking paper)
5. Press the balls of dough a bit down, so they will bake better (I know it is a bit messy, but that is mostly because of the vegetable butter. Don’t worry it will turn out just fine!)


6. Put the baking tray in the oven for 10-15 minutes, depending on how good the oven is and how big the cookies are
7. The cookies are done when they turn a little bit darker

Note: I made these cookies a lot of times without the cornstarch. It depends what you like. The only difference is the texture. With cornstarch they are firmer. When you don’t have it at home, don’t bother buying it and replace the cornstarch with extra flour.

~~~~~~~~~~~~

15 Minuten Ahoornsiroopkoekjes

Omdat we toch in de keuken zijn en wachten tot de pompoensoep klaar is, waarom niet wat ahoornkoekjes maken? Ik heb het basisrecept gevonden toen ik zocht naar plantaardige alternatieven tijdens de VeggieChallenge en heb er een plantaardig recept van gemaakt. Het grappige is, iedereen is verrast als je vertelt dat het een koekje is zonder ei en (nog een plus) suikervrij! Ze smaken net zo goed, of zelfs beter, dan de koekjes die je koopt in de supermarkt. Nog een positief ding aan deze koekjes is dat het slechts 15 minuten kost om ze te maken en nog eens 15 minuten om ze te bakken. Daarom is dit een perfect recept om te maken als je plotseling bezoek krijgt en je visite eigen gebakken koekjes voor wil zetten. Of je maakt ze helemaal voor jezelf, in het geheim 😉

Dit heb je nodig

> 160 gram ahoornsiroop
> 250 gram boter (plantaardig, bv Zeeuws Meisje)
> 220 gram meel (je kan ook glutenvrij meel gebruiken)
> 70 gram maizena
> een paar druppels vanille extract

Dit doe je

1. Mix de ahoornsiroop, boter en vanille
2. Voeg het meel en de maizena langzaam toe en mix het met de rest
3. Verwarm de oven voor op 180 graden Celcius
4. Als het deeg glad is, verdeel je dit in kleine schepjes op een bakplaat (met bakpapier)
5. Duw de balletjes deeg een beetje plat, zodat ze beter bakken (ik weet dat het een beetje een rommelig werkje is, dat komt vooral door de plantaardige boter. Maar maak je geen zorgen, het komt helemaal goed!)
6. Zet de bakplaat in de oven voor ongeveer 10-15 minuten, afhankelijk van hoe goed je oven is en hoe groot de koekjes zijn
7. De koekjes zijn klaar als ze een beetje verkleurd zijn

PS. Ik heb deze koekjes vaak gemaakt zonder de maizena. Het ligt eraan wat je lekker vindt, het enige verschil is de textuur. Met maizena wordt het koekje wat steviger. Maar als je geen maizena in huis hebt, geen probleem, vervang de maizena door extra meel.

Fresh Pumpkin Soup

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Autumn Pumpkin

Autumn has arrived and those bright orange pumpkins are decorating doorways, supermarket alleys and gardens. Since orange is the national color of my home country and pumpkin a perfect autumn vegetable (or is it a fruit?), I love to share my pumpkin soup recipe. It is easy but takes a little time. But now the weather is rainy and the temperatures are going down, so why not spend your day inside?

What you need ( 3 persons)

> 1 small pumpkin
> 1 mango (you can use canned or frozen pieces, but fresh is more tasty!)
> 1 liter vegetable broth
> 3 shallots
> pepper

What you do

1. Cut the pumpkin in small cubes, with or without skin, what you prefer (make sure you cleaned it if you use the pumpkin with skin)
2. Cut the shallots and put them in a large pan on medium fire

Frying shallots
3. After a minute or two, add the pumpkin and fry it

Frying pumpkin
4. Cut the mango in small cubes and put it in the pan after about 4 minutes

frying mango
5. Fry it for another 3 minutes
6. Add a bit of pepper
7. Add the broth and wait till it starts to boil

waiting
8. Turn down to low fire and cover the pan
9. Keep it on the fire for about an hour and stir once in a while
10.While stirring, you can mash the bigger parts (or blend it, but I like my soup to be a bit lumpy)

And your autumn soup is done! Cuddle up in front of the fire and enjoy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frisse Pompoensoep

De herfst is gearriveerd en de mooiste oranje pompoenen sieren deurportalen,  supermarktgangen en tuinen. Omdat oranje de nationale kleur is van Nederland en de pompoen een perfecte herfstgroente (of is het fruit?), deel ik graag mijn pompoensoep recept met jullie. Het is een makkelijk recept, het duurt alleen even voordat de soep lekker is. Maar nu het weer regenachtig is en de temperatuur langzaam, of iets sneller, daalt, kunnen we heerlijk onze dag binnen besteden.

Dit heb je nodig (voor 3 personen)

> een kleine pompoen
> 1 mango (je kan ook bevroren of geconserveerde mango gebruiken, maar vers blijft lekkerder!)
> 1 liter groentebouillon
> 3 sjallotjes
> peper

Dit doe je

1. Snij de pompoen in blokjes, met of zonder schil, wat je zelf lekker vindt (zorg er wel voor dat je de pompoen goed schoonmaakt als je ‘m niet schilt)
2. Snij de sjallotjes en bak ze in een grote pan op medium vuur
3. Na ongeveer 2 minuten voeg je de pompoenstukjes toe en roerbak je nog 4 minuten
4. Snij de mango in kleine stukjes en voeg het toe aan het pompoen-sjalotmengsel
5. Bak nog ongeveer 3 a 4 minuten
6. Voeg peper toe (naar smaak)
7. Voeg de bouillon toe en wacht tot het kookt
8. Draai het gas/de kookplaat naar laag en doe een deksel op de pan
9. Laat de soep een uur borrelen en roer af en toe
10.Als je roert kun je de grote stukken plat drukken (of je doet het later even in de blender, maar ik hou wel van wat grovere soep)

En je herfstsoep is klaar! Ga lekker voor de open haard zitten en geniet!

Courses, for free, online!

(voor Nederlands, scroll naar beneden)

Although I said goodbye to university quite some time ago, I still like to gather information about random things. And when I stumbled upon this website, it felt like I was shopping in a 100% sale shop. Therefore I’d like to encourage you to go to coursera.org to see for yourself if there is some interesting course you can follow. It is easy to register, even easier to enroll and for free! Some courses will even get you a certificate if you complete it. The best thing still has to come: the courses are organised by well known universities like Stanford University, Caltech, Princeton, University of London etc., etc.
The courses are online and the one I enrolled in starts within a month from now. Very curious and really hope I can keep up!
Hope you can find a course you like and lets give those grey cells a workout!

~~~~~~~~~~~

Hoewel ik alweer een tijdje geleden de universiteit gedag heb gezegd, vind ik het nog steeds leuk om informatie te verzamelen over verschillende dingen. Ik was als een kind in een snoepwinkel/vrouw in een schoenenwinkel/man in electronicazaak (omcirkel wat van toepassing is) toen ik deze website tegenkwam. Daarom wil ik jullie graag aanraden om naar coursera.org te gaan om zelf een kijkje te nemen en te zoeken naar een cursus die je interessant vindt (wel in het Engels allemaal). Het is heel makkelijk om the registreren, zelfs nog makkelijker om je in te schrijven voor een cursus en gratis! Bij deelname aan sommige cursussen krijg je zelfs een certificaat zodra je de cursus goed hebt afgerond. En het mooiste moet nog komen: de cursussen worden georganiseerd en gegeven door bekende universiteiten als Stanford University, Caltech, Princeton, University of London enz., enz.
De cursussen zijn online te volgen  en de cursus waar ik me voor in heb geschreven begint binnen niet al te lange tijd. Ik ben heel benieuwd en hoop dat het bij te houden is!
Ik hoop dat je een cursus kan vinden die je leuk vindt! Laten we onze grijze cellen uit het stof halen en oppoetsen met een van deze cursussen!