May the Grass….

…be even greener for you next year! I wish you the best food and DIY for 2013.

Dat het gras volgend jaar nog groener mag zijn. Ik wens je het beste eten en de leukste creatieve projecten voor 2013.
IMG_0019

Happy Holidays!

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Chestnuts

I am taking a holiday break, but not without leaving you with a very simple christmas idea: roasted chestnuts. At least for me they embody the feeling of strolling around christmas markets. You can buy them here on the streets, but it is even more fun (and so easy) to make them yourself. And in a certain way they are even healthy ๐Ÿ˜‰

What you need

– Chestnuts
– Powder sugar

What you do

– Preheat the oven on 200 degrees Celcius
– Carve an X in the nuts with a knife

Criss Cross
– Place the nuts in the oven for 10 minutes
– Eat the chestnuts with a bit of powder sugar

Powder sugar and chestnuts

~~~~~~~~

Fijne Feestdagen!

Ik neem even een feestdagen pauze, maar niet zonder dat ik hier een simple kerst idee heb achtergelaten: geroosterde tamme kastanjes. De kastanjes zorgen ervoor dat ik in m’n gedachten op een kerstmarkt loop, in de sneeuw. Je kunt ze hier op straat kopen, maar het is misschien wel leuker (en zo makkelijk) om ze zelf te poffen. En op een bepaalde manier best gezond ๐Ÿ˜‰

Dit heb je nodig

– Tamme kastanjes
– Poedersuiker

Dit doe je

– Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius
– Snijd een X in de schil van de kastanjes
– Leg de kastanjes in oven en rooster ze 10 minuten
– Eet de kastanjes met poedersuiker

DIY Key Chain

(voor nederlands scroll naar beneden)

Big Bang Theory Bazinga theory
The Big Bang Theory is quite popular and my boyfriend is a big fan. He can burst out in laughter when he is watching an episode on his laptop, even when he is watching it in public places (like a train). So when you need a small and fast DIY Christmas gift, you can make this key chain. And when you don’t need a key chain you can always use it as a christmas ornament ๐Ÿ™‚

(I used acrylic paint, but I think it will look better with fabric paint/markers)

What you need

– Piece of light coloured fabric
– Fabric paint/fabric markers
– Printer and paper
– Black marker
– Filling

What you do

1. First print the ‘Bazinga’ logo (you can find it below)

Bazinga

This is not my picture
2. Now trace the logo with the marker on the fabric – you can do it by placing it on the window

Paint it
3. Paint or colour the surrounding space red and the letters yellow
4. When the paint is dry, use the black marker to make the black lines more visible

Bazinga painting
5. Now cut out the logo with a 2 cm edge
6. Cut another piece of fabric in the same size
7. Use fabric, or already excisting cord to make the hanger
8. Pile first the plain fabric with the right side facing up, the piece of cord with the two ends facing outwards (see picture) and the fabric with the logo with the logo facing inwards

Pile it
9. Sew your way around the logo, but leave about 8cm open

Leave a bit open
10.Turn it inside out and fil it
11.Now close it by hand
12.Et voila, your Bazinga key chain is ready!

Tip: Fill it with a bit of lavender, so you can hang it in your car as an air refresher.
~~~~~~~~~~~

Doe-Het-Zelf Sleutelhanger

De televisieserie The Big Bang Theory is vrij populair en mijn vriend is ook groot fan. Hij kan letterlijk in lachen uitbarsten als hij een aflevering op z’n laptop kijkt, zelfs als hij zich op een publieke plek bevindt (zoals in de trein). Als je dus een klein en snel kerstkadootje nodig hebt, kun je deze sleutelhanger maken. En als je geen sleutelhanger nodig hebt, kun je het nog altijd als kerstboomversiering gebruiken ๐Ÿ™‚

(ik heb acrylverf gebruikt, maar het resultaat wordt beter als je textielverf of textielstiften gebruikt)

Dit heb je nodig
– Stukje licht gekleurde stof
– Textielverf of textielstiften
– Printer en papier
– Zwarte marker
– Vulling

Dit doe je
1. Print eerst het ‘Bazinga’ logo (je vindt het hierboven)
2. Trek het logo met de zwarte stift over op een stuk stof, je kan het doen door het tegen het raam te houden
3. Kleur/verf de omringende stof rood en de letters geel
4. Als de verf droog is, gebruik je de zwarte stift om de lijnen wat duidelijker te maken
5. Knip nu het logo uit met een rand van ongeveer 2cm
6. Knip een extra stuk stof uit in dezelfde afmetingen
7. Gebruik stof of al bestaand koord om een hanger te maken
8. Stapel eerst de effen stof met de goede kant boven, dan het stukje koord/hanger met de twee uiteinden naar buiten wijzend (zie foto hierboven bij aanwijzing nummer 9) en de stof met het logo, waar het logo naar beneden wijst
9. Naai rond het logo en laat ongeveer 8 cm open
10.Draai het geheel binnenstebuiten
11.Naai het dicht met de hand
12.En voila, je Bazinga sleutelhanger is klaar!

Tip: Vul het met een beetje lavendel, dan kan je ‘m ook nog gebruiken als luchtverfrisser in de auto.

Rice Cushion To Keep You Warm – Microwavable

(voor Nederlands scroll naar beneden)

DIY Heath Pad

Why is it always too late when you notice you will need a lot of time for your project? I am working hard to finish the presents for Christmas and I think I thought it was less work than it actually is. I am not stressing out or anything, because this gives me an excuse to start knitting when it is still light outside! Except for knitted presents,ย  other presents are also in the making. The one I show you today is perfect to make when you are in some kind of stress. That is, you can use this heat pad for yourself to relax a bit ๐Ÿ˜‰ Be sure to use cotton, because the microwave doesn’t tolerate just any kind of fabric.

What you need

– Cotton fabric
– 1 kg rice
– Needle & thread, sewing machine

What you do

1. First measure two equal pieces of cotton in 30×18 cm

Measure
2. Cut the two pieces with an 1 cm border for the seam
3. Add an embroidery to personalize the cushion (I added a red cross)

Embroidery
4. Place the two pieces of fabric on top of each other with the right sides facing each other
5. Pin and sew 3 sides. Sew half of the 4th side
6. Turn the fabric inside out

IMG_0513 copy
7. Fill the cushion with the rice
8. Close the cushion by sewing the last few centimeters by hand
9. Ready to keep you (or someone else) warm

IMG_0522 copy

Note: if you want to give it away as a present, I would add an instruction manual: ‘Microwave for three minutes on 600 Watt’ .

~~~~~~~~~~~~~

Rijstkussen Om Je Warm Te Houden

Waarom is het altijd te laat als je door hebt dat een project meer tijd nodig heeft dan je dacht dat je ervoor nodig zou hebben? Ik ben druk bezig de kadootjes voor kerst te maken en ik dacht dat het iets minder werk zou zijn. Maar ik zit niet in de stress, het geeft me juist een excuus om te beginnen met breien als het nog licht is buiten. Behalve gebreide kadootjes zijn er ook nog anderen in de maak. Het kadootje dat ik vandaag laat zien hier is perfect als je wel in de stress zit. Dan kun je dit warmtekussen voor jezelf gebruiken om te relaxen. Gebruik katoenen stof, want de magnetron tolereert niet zomaar alle stoffen.

Dit heb je nodig

– Katoenen stof
– 1 kilo rijst
– Naald, draad en een naaimachine

Dit doe je

1. Meet eerst twee gelijke stukken stof van 30×18 cm
2. Knip de twee stukken uit met een rand van 1 cm voor de zoom
3. Voeg een borduursel toe om het kussen persoonlijker te maken (ik heb een rood kruis toegevoegd)
4. Plaats de twee stukken stof op elkaar met de goede (buiten)kant tegen elkaar aan
5. Speld en naai 3 kanten van het kussen. Naai de helft van de 4e zijkant
6. Draai het kussen binnenstebuiten, zodat de goede kant nu zichtbaar is
7. Vul het kussen met de rijst
8. Naai het kussen met de hand dicht
9. Klaar om jou (of iemand anders) warm te houden!

Let op: als je het weg wilt geven als kadootje, dan zou ik er instructies bij doen:’Drie minuten in de magnetron op 600 Watt’.

DIY Travel Pillow

(voor Nederlands scroll naar beneden)

DIY travel pillow

Wow, 9 years already. And my love is going on a work trip next week. That includes long flights and waiting and missing his darlings of course. So a little gift to celebrate the fact that he still managed to stay with me, had to be a combination of the waiting/long flights and missing me and our two cats. My first idea was something with a picture, but I already gave picture presents and I wanted to give something different this time. So I came up with a travel pillow with a ‘drawing’ of our two cats. That way he will sleep well and dream of us! Oh, I also add a little pocket on the back, for his Ipod. A man needs his gadgets ๐Ÿ˜‰

What you need

– Fabric in different colors

– Fabric glue
– Fabric chalk
– Needle, thread, sewing machine
– Stuffing for the pillow

What you do

1. Start with the fabric you want to make the pillow from and measure desire size (mine is ยฑ 40 cm x 25 cm)
Measure size of fabric for pillow
2. Be sure to add some extra centimeters for the seams before you cut it
3. You will need two of these fabric rectangles, 1 front and 1 back
4. Take the fabric you will use for the front of the pillow
5. Draw your pet (or whatever you like) loosely and simplified with fabric chalk on the fabric you’ll use for the pet (make sure you have a picture of the pet in front of you, makes it a lot easier!)
6. Cut out the drawn animal. Now see if you can add some details (eyes!) in a different color fabric
Cut and glue details
7. Glue the details on the right place and glue the pet on the pillow fabric
8. Now add some details with needle and thread. For example the whiskers or nose or a text
Hand sewn details
9. When the ‘illustration’ is done you can finish the pillow
10.Make a pocket by cutting a piece of fabric in the size you want plus one cm on each side
Pocket
11.Fold the sides of the pocket fabric to one side and sew with the sewing machine
12.Sew the pocket on the ‘back’ fabric of the pillow (don’t sew the top, otherwise it is not a pocket anymore! :))
13.Place the outsides of the pillow ‘front’ and ‘back’ in a way they are facing each other (make sure the pocket and illustration facing up), so with the wrong side facing you
14.Sew the sides of the pillow except for 10 cm on one side
Sew outside in
15.Turn the pillow outside in and fill it
16.Sew the last 10 cm by hand
17.And ready is your hand made travel pillow!

The back of the travel pillow

~~~~~~~~~~

Doe-Het-Zelf Reiskussen

Wow 9 jaar alweer. En mijn lief gaat op reis voor z’n werk volgende week. Dat betekent lange vluchten, veel wachten en het moeten missen van z’n schatten. Een kadootje om te vieren dat hij het nog steeds bij me uithoudt moest daarom een combinatie zijn van het lange vliegen/wachten en het missen van mij en onze twee katten. Mijn eerste idee was om iets met een foto te doen, maar ik heb al vaker fotokado’s gegeven en ik wilde dit keer iets anders geven. Ik kwam met het idee om een reiskussen te maken waar onze katten op staan (in geanimeerde vorm). Op deze manier kan hij onderweg heerlijk slapen en ook nog eens van ons dromen! Oh, en ik heb een klein zakje op de achterkant genaaid, voor z’n Ipod. Een man kan niet zonder z’n gadgets ๐Ÿ˜‰

Dit heb je nodig

– Stof in verschillende kleuren
– Textiellijm
– Stofkrijt
– Naald, draad en naaimachine
– Kussenvulling

Dit doe je

1. Begin met de stof waar je de kussen van wil maken en meet je gewenste maat uit (mijn kussen is ยฑ 40 cm x 25 cm)
2. Voeg wel wat extra centimeters toe die kunnen dienen als de zoom, voordat je begint met knippen
3. Je hebt twee dezelfde rechthoeken stof nodig, 1 voorkant en 1 achterkant
4. Neem het stuk stof dat je wilt gebruiken als voorkant van het kussen
5. Teken je huisdier (of wat je leuk vindt) losjes en versimpeld met stofkrijt op de stof die je wilt gebruiken voor je huisdier (zorg ervoor dat je een foto in de buurt hebt, dat maakt het een stuk makkelijker!)
6. Knip het getekende dier uit. Bekijk welke details (ogen!) je nog uit moeten knippen in een andere/juiste kleur stof
7. Lijm de details op de goede plekken en lijm het geheel op de kussenstof
8. Voeg nu details toe met behulp van naald en draad. Bijvoorbeeld de snorharen, neus of een tekst
9. Als de geanimeerde versie klaar is, kun je het kussen afmaken
10.Maak een zakje door een stuk stof uit te knippen in gewenste maat, plus een cm aan iedere kant
11.Vouw de zijkanten van de stof voor het zakje naar een kant en naai af met de naaimachine
12.Naai het zakje op de stof die bestemd is voor de achterkant van het kussen (de bovenkant open laten, anders is het geen zakje meer! :))
13.Plaats de twee stukken stof voor het kussen op elkaar, zodat de binnenkanten naar buiten wijzen en de goede kanten elkaar raken (let even op het zakje, zorg ervoor dat ‘tekening’ en het zakje allebei goed om liggen, dus met de bovenkant boven)
14.Naai de zijkanten af, maar laat 10 cm open aan een kant
15.Keer de stof binnenste buiten, zodat de kussenhoes nu met de goede kant naar buiten wijst en vul het met kussenvulling
16.Naai de laatste 10 cm met de hand dicht
17.En klaar is je handgemaakte reiskussen!

Easy Marzipan Recipe

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Marzipan Kitty

To continue the post from last week, where I showed you a recipe for ‘pepernoten’, I made marzipan. Although marzipan is not a typical Dutch recipe, we eat it when we celebrate Sinterklaas. So, my celebration candy is complete now that I made the marzipan. I didn’t try different shapes and colors, but you can make the most beautiful decorations out of it. The recipe I used can be read here, but I made a lazy variant. I don’t have a mixer to grind almonds myself and I did not want to search for orange blossom water. The marzipan still tastes perfect! Try it, it will only take you 10 minutes and three ingredients!!

What you need

– 100 grams ground almonds (I used the one with skin, but it is better to buy ground almonds without. I think almond flour will do perfect as well)
– 140 grams powder sugar
– 1/2 egg white
(- food color and flavor optional)

What you do

1. Sieve and mix ground almonds with powder sugar

Sieve almond and powder sugar
2. Mix in egg white (and flavor/food color if you like)
3. Knead until you have a firm ball
4. Wrap the ball in plastic foil and put it in the fridge for a few hours

Wrap marzipan
5. Enjoy!

~~~~~~~~~~~

Makkelijk Marsepein Recept

Om verder te gaan op het recept van vorige week, waar ik pepernoten heb gemaakt, nu een recept voor marsepein. Hoewel marsepein niet typisch Nederlands is, hoort het toch wel bij een gezellig Sinterklaasavondje. Ik heb niet gebruik gemaakt van de kneedbaarheid van marsepein door er mooie creaties van te maken, maar je kan makkelijk iets toepasselijks kneden voor familie of vrienden. Het recept dat ik gebruikt heb is hier te lezen, hoewel ik een ‘luie’ variant gemaakt heb. Ik heb geen keukenmachine om de amandelen klein te maken en ik had geen zin om te zoeken naar oranjebloesemwater. Maar de marsepein smaakt nog steeds perfect! Probeer het, je hebt slechts 10 minuten en 3 ingredienten nodig!!

Dit heb je nodig
– 100 gram gemalen amandelen (ik heb de variant met ‘velletje’ gebruikt, maar je kan beter gemalen amandelen gebruiken zonder de bruine vlokjes. Ik denk zelf dat amandelmeel ook perfect werkt)
– 140 gram poedersuiker
– 1/2 eiwit
(-levensmiddelenkleurstof en aroma is optioneel)

Dit doe je

1. Zeef en mix de gemalen amandelen en poedersuiker
2. Roer eiwit door het mengsel (en de kleurstof/aroma)
3. Kneed tot je een stevige bal hebt
4. Verpak de bal in plastic folie en leg het in de koelkast voor een paar uur
5. Geniet!

Fur Free

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Images: infurmation.com

It is getting colder, at least where I live. People are wearing scarfs, gloves, hats and of course winter coats. Unfortunately it is ‘fashionable’ again to wear those coats with giant fur collars. I think a lot of people don’t know that their collar is real fur, because nowadays it seems that fur became really inexpensive. It is sad but true, you would be surprised how much fur is worn this winter! And I thought we were getting more humane by the year! I can show you terrible shots of raccoons, dogs, cats, rabbits and foxes who are skinned alive or anally electrocuted just to become a decoration on a winter coat. But I won’t, because I cannot watch them myself – they are too horrific. There are so many very nice alternatives. So I wanna ask you to think before you buy and choose the one that has fake skin. Because the only body fur looks really good on, is on an animal.
For more information check the FurFreeAlliance or Peta.

~~~~~~~~~~

Bontvrij

Het wordt kouder, in ieder geval waar ik woon. Mensen dragen sjaals, handschoenen, mutsen en natuurlijk winterjassen. Helaas is het tegenwoordig weer ‘hip’ om jassen te dragen met gigantische bontkragen. Ik denk dat veel mensen niet weten dat hun bontkraag gemaakt is van echt bont, tegenwoordig lijkt het erop alsof bont heel goedkoop is geworden. Het is treurig maar waar, je zult verbaasd zijn hoeveel bont er gedragen wordt deze winter (en als je zeker wilt weten dat je jas bontvrij is, check het filmpje hieronder of kijk even in de bontvrijlijst of het merk erbij staat). Bont voor Dieren doet haar best en zorgt er met verschillende acties voor dat mensen steeds bewuster zijn van de verschrikkingen achter bont. Helaas wordt het nog steeds volop gedragen. Ik zou je verschikkelijke foto’s en filmpjes kunnen laten zien van wasberen, honden, katten, konijnen en vossen die levend gevild zijn of anaal geelectrocuteerd, alleen maar om een decoratie te worden op een winterjas. Maar ik doe het niet, want ik kan ze zelf niet eens bekijken – ze zijn te gruwelijk voor woorden. Er zijn zo veel alternatieven. Daarom wil ik je een ding vragen: denk na voordat je koopt en kies de optie met nepbont. Want het enige lichaam waar bont echt goed bij staat is dat van een dier.

Kijk voor meer informatie op de website van Bont voor Dieren. Je kunt daar ook stemmen op het ‘Domme Bontje‘ en meer lezen over de achtergronden van bont.

Pepernoten or ‘Pepper Nuts’

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Another traditional Dutch sweetness, but this time for the 5th of December. That date in Holland (and the 6th in Belgium) Sinterklaas gives the children loads of presents. He is the Dutch Santa Claus (I read on Wikipedia he is one of the sources for the American Santa Claus!), with some differences. Sinterklaas sails with a boat from Spain to Holland, about 3 weeks before the 5th of December. In the period between his arrival and his birthday (that is what we celebrate), children can place their empty shoe (or filled with an nice drawing and a carrot) near a fire place so the helpers of Sinterklaas can come inside through the chimney and place their presents and sweets in the shoes and take the drawing and carrot. The carrots are meant for the horse, Americo, that carries Sinterklaas across the roofs. I know it is a bit of strange tradition, but the story behind Santa Claus is also a bit weird, right? The only thing that causes resistance in foreign countries and even in Holland these days is the fact that the helpers of Sinterklaas, pieten, are black. They are black because they are sliding through chimneys every night, but I understand that it may offend people.
The sweets that come with this event are letters of chocolate and pepernoten (small cookies). Because we are not in Holland during the Sinterklaas festivities I baked the pepernoten myself. I share them here, because I wish everyone a good Sinterklaas evening! (recipe is based on this one)

What you need

– 195 grams flour
– 6 grams baking powder
– 50 grams vegetable butter
– 60 grams brown sugar
– a few grams of salt
– 4 tablespoons of (soy) milk
– 2 tablespoons molasses or honey
– 1 tablespoons of pumpkin spice mix

What you do

1. Sieve the flour, baking powder, spice mix and salt


2. Add the sugar
3. Cut the cold butter with two knives through the flour mix


4. Add the milk and molasses/honey and start kneading
5. The dough should form a ball, if it’s too dry add some more milk


6. Preheat the oven on 160 degrees Celcius/32o Fahrenheit
7. Make small balls (dice size) out of the dough and put them on a baking sheet


8. Bake the dough balls no longer than 15 minutes. The inside of the balls should still be soft
9. Place your shoe in front of the fireplace in the evening (or central heating, Sinterklaas is very modern) and put some pepernoten inside
10. Act surprised when you find your shoe with pepernoten the next morning and enjoy!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Pepernoten recept

Als je in het buitenland bent als Sinterklaas aanmeert in Nederland is dat nog niet zo’n probleem. De intocht is live te volgen en zelfs terug te zien als je op uitzendinggemist als je zaterdagmiddag geen tijd hebt. Het Sinterklaasjournaal houd je op de hoogte van de actualiteiten rondom sinterklaas en op 5 december kun je ook in het buitenland een pakjesavond organiseren. Maar die chocoladeletters, pepernoten en schuimpjes maken het toch helemaal af. Gelukkig kun je chocoladerepen in de vorm van letters uitsnijden en pepernoten zijn zelf te bakken. Dat laatste heb ik alvast gedaan, gebaseerd op dit recept.

Dit heb je nodig

– 195 gram bloem
– 6 gram bakpoeder
– 50 gram plantaardige boter
– 60 gram bruine suiker
– een beetje zout
– eetlepels (soja) melk
– 2 eetlepels stroop of honing
– 1 eetlepel speculaaskruiden

Dit doe je

1. Zeef bloem, bakpoeder, speculaaskruiden en zout
2. Voeg suiker toe
3. Snij de koude boter met twee messen door het meelmengsel
4. Voeg melk en stroop toe en begin met kneden
5. Het deeg moet een bal vormen, als het te droog is kun je meer melk toevoegen
6. Verwarm de oven voor op 160 graden Celcius
7. Maak kleine balletjes van het deeg en leg ze op een bakblik met bakpapier
8. Bak de pepernoten niet langer dan 15 minuten, de binnenkant van de noten moet nog zacht zijn
9. Geniet!

DIY Labels (fabric)

(voor Nederlands scroll naar beneden)

It started with occasional socks or a scarf for a friend or family member. Since last holidays, where I made about 14 gifts, I started thinking about labeling. That way people can sell their knitted socks for a lot of money because it is an original ‘GreenGrass’ product (no just kidding). I think it gives the gift you knitted or sewed a bit more character and the side effect is that it looks really cool with your name in it! At least it made me all proud to see the latest cowl with my tag inside. The other plus is: you can add some washing tips for example. So go tag your homemade gifts (make yourself proud) and if it is made out of fabric you can make labels the way I show below.

What you need

– T-shirt transfer paper
– Printer
– Light colored cotton
– Sewing machine, needle and thread

What you do

1. Start by making the image or text you want on your tag on the computer (mine is a handwritten text, but you can also use an image of a tree for example as long as it is recognizable when 2 x 1 cm)
2. Multiply the image/text on the page and mirror(!) (yep, I made the mistake so many times)
3. Make sure they are vertically lined, so the sewing is easier


4. Print the images/text on a t-shirt transfer paper
5. Iron what is on your transfer paper on the piece of fabric (following the instructions on the box of the transfer paper)
6. Cut the fabric vertical, between the text/image


7. Sew the both sides of the column, very close to the edge and with both ends folded to the back


8. Then start with sewing the top label by folding it and sew under the image text
9. Cut the sewed one off and repeat the above
10.Make as many labels as you like or as you need

Tip: use a different color thread, that makes the labels more playful.

One of our cats always plays with the standard labels we cut out of our t-shirts. When she discovered my home-made label, she was so happy and immediately started shoving it across the room.


~~~~~~~~~~~~~

Zelfgemaakte stoffen labels

Het is begonnen met zo nu en dan een paar gebreide sokken of een sjaal voor een vriend of familielid. Sinds afgelopen kerst, waarvoor ik ongeveer 14 kadootjes zelf maakte, ben ik gaan denken aan labels. Op die manier kunnen mensen hun door mij gebreide sokken verkopen voor veel geld, omdat het een origineel ‘GreenGrass’ produkt is (nee hoor, grapje). Ik denk dat een label het zelfgemaakte item meer karakter geeft en een bijwerking is dat het er echt cool uitziet met je naam erin! Het maakte mij in ieder geval trots om mijn pasgebreide col met een GreenGrass label erin te zien. Het ander pluspunt is: je kan op de andere kant van het label bijvoorbeeld wasvoorschriften zetten. Dus label je zelfgemaakte kadootjes (maak jezelf trots) en als het van stof gemaakt is (of een kledingstuk) dan kun je de labels maken die ik hieronder gemaakt heb.

Dit heb je nodig

– Strijkpapier
– Printer
– Licht gekleurd katoen
– Naaimachine, naald en draad

Dit doe je

1. Begin met het maken van een afbeelding of tekst voor op je label op de computer (ik heb een handgeschreven tekst gebruikt, maar je kan ook bv een plaatje van een boom gebruiken oid, zo lang het maar herkenbaar is als het 2×1 cm groot is)
2. Vermeerder je afbeelding/tekst over de pagina en spiegel(!) (yep, ik heb deze fout heel vaak gemaakt)
3. Zorg ervoor dat je afbeelding/tekst verticaal uitgelijnd is, dat maakt het naaien makkelijker
4. Print de afbeelding/tekst op het strijkpapier
5. Strijk wat op je strijkpapier staat op het stukje stof (volg de instructies op de doos van het strijkpapier)
6. Knip de stof verticaal, tussen de afbeelding/tekst
7. Naai beide kanten van de kolom, heel dicht tegen de zijkant aan en met beide zijkanten naar achter gevouwen (zie foto)
8. Dan begin je met het naaien van het bovenste label door het om te vouwen en onder de afbeelding/tekst het af te naaien
9. Knip het genaaide label eraf en herhaal het bovenstaande
10.Maak zo veel labels als je wilt of nodig hebt

Tip: gebruik een gekleurde draad, dan heb je hele vrolijke labels!

Een van onze katten speelt altijd met de labels die we uit onze t-shirts knippen (waar de wasinstructies op staan en altijd jeuken). Toen ze een van mij eigengemaakte labels ontdekte wist ze niet hoe snel ze daar de hele kamer mee door moest rennen!

Apple Turnover

(voor Nederlands scroll naar beneden)

New Years Eve is still 1 1/2 month away, but with this recipe I will introduce a Dutch New Years Eve treat. The apple turnovers and ‘oliebollen’ are traditionally eaten at a New Years Eve party. Strange how I would never consider making ‘oliebollen’ for another occasion, but the the apple turnovers are easy and quick to make pastry for every day of the year. You can serve them when they are still warm, but they taste cold also pretty good. Just remember to bake them fresh, because the crunchiness will decrease by the hour ๐Ÿ˜‰

What you need

– puff pastry (frozen)
– 2-3 apples
– 3 tablespoons of sugar
– 2 teaspoons of cinnamon

What you do

1. Take the frozen pastry and cut it in squares


2. Peel and cut the apples in little pieces
3. Add the cinnamon and 2 tablespoons of sugar and mix
4. Wait until the pastry is soft enough to fold and put it on a baking sheet
5. Preheat the oven (follow the instructions of the pastry box)
6. Put some apple pieces on a square of pastry, wet the sides of the square and fold it into a triangle
7. Secure the sides by pushing them with your hands or a fork together
8. Sprinkle the sugar that is left on top of the pastry packages


9.Bake the turnovers until golden brown and try them way before Sylvester ๐Ÿ˜‰

~~~~~~~~~~~~

Appelflappen

Oud & Nieuw duurt nog minimaal anderhalve maand, maar een traditioneel Nederlandse ‘Oudejaarslekkernij’ is nooit verkeerd. Wel gek als ik er over nadenk dat ik nooit oliebollen bak, behalve af en toe met Oud&Nieuw, maar dat ik appelflappen heel het jaar door bak en ze passen bij bijna elke gelegenheid. Daarnaast zijn ze natuurlijk sneller en makkelijker te bakken dan oliebollen. Eet de appelflappen als ze warm zijn, hoewel ze koud ook heerlijk zijn. Onthoud alleen dat ze versgebakken een stuk lekkerder zijn en ze minder knapperig zijn als ze een paar uur of de volgende dag gegeten worden.

Dit heb je nodig

– bladerdeeg (bevroren)
– 2-3 appels
– 3 eetlepels suiker
– 2 theelepels kaneel

Dit doe je

1. Snij de bladerdeeg in vierkanten
2. Schil en snij de appels in kleine stukjes
3. Voeg kaneel en 2 eetlepels suiker toe aan de appels en roer door elkaar
4. Wacht tot het bladerdeeg zacht genoeg is om te vouwen en leg het op een bakplaat
5. Verhit de oven voor (volg de instructie op de bladerdeegdoos)
6. Leg wat stukjes appel op een bladeerdeeg vierkantje, maak de randjes nat en vouw het tot een driehoek
7. Maak de zijkanten goed vast met je vingers of met behulp van een vork
8. Strooi een beetje suiker over de flapjes
9. Bak de flapjes tot ze goudbruin zijn en wacht niet op Oud&Nieuw om ze uit te proberen!