Easy Cat Toys DIY

(voor Nederlands scroll naar beneden)

The house is was pretty quiet lately without Bloem, our cat, around. Her brother, Johnnie, is very laid back and she was the more feisty type, so you can imagine that the atmosphere was strangely different.

We gave ourselves a bit of time, but I knew it wouldn’t be long before there would be some furry friends added to the family. When we came living here the idea was to expand our family. I’m still sad about the fact Bloem can’t meet some future family members.

However, the two new fur balls who are living here for about 2 months now, wouldn’t go well together with Bloem because of her temper. Johnnie needs also time to adjust to the new situation, but he is mostly scared. It’s strange to see that he runs away from them, because he is about 3 times their size!

You read it: Vosse (female) and Fjerre (male) have entered our house and our hearts. In the beginning they were afraid and shy of humans, because they lived outside for a while. We don’t know for how long they have been outside (the shelter says about 3 weeks), but it took them a while to get social towards us humans. Towards other cats, on the other hand is a different story. Fjerre is a total fanboy of Johnnie and wants to be his bestie.

Vosse has found her new soulmate in the boyfriend. If she gets the chance, she is on his lap. Really adorable. Especially in the beginning, because she didn’t know how to be cuddled. Now she is definitely going for pro cuddler status!

Energetic kittens ask for some new cat toys and I’ve made just that. Super easy to make from a cardboard box and a piece of string. Of course, there is a big chance they are still more interested in everything ‘non-cat toy’, but let this be in their top 10 and I’m a happy fur mom!

What you need

 • Cardboard
 • Cotton yarn (not too thin)/ thin rope
 • Tools to cut cardboard
 • Thick needle

What you do

 1. Start by drawing 4 different sized circles on the cardboard. The easiest is to find 4 different-sized round objects, like a roll of tape or a coaster. You need 4 circles of each size for 1 toy.
 2. Cut out the circles.
 3. Now put the cardboard circles on a cotton string (or small rope) with the needle. Start with the 2 smallest, than work your way up to the biggest and go down in size again. Between the different size circles you can tie a knot if you want. Also tie a knot on both sides of the toy (at the end of the smallest circles). You can leave one end of the string longer if you want. Just be careful to not leave the toy alone with your cat, since it can get tangled up.
 4. I wish you and your cat(s) lots of fun!

Kattenspeeltjes – Doe-het-zelf

Het huis was best leeg zonder Bloem, onze kat. Haar broer, Johnnie, is erg rustig terwijl zij meer de pittige van de twee was. Dus kun je je wel voorstellen hoe vreemd het was, zo zonder haar in de buurt.

We hebben onszelf de tijd gegeven, maar wisten dat het niet lang zou duren voordat onze familie groter zou worden. Toen we hier kwamen wonen was het idee om onze familie uit te breiden en ik ben nog steeds verdrietig dat Bloem onze toekomstige familieleden niet meer kan meemaken.

Hoewel, de twee drukke monsters die nu ongeveer 2 maanden bij ons wonen zouden niet goed samen gaan met het temperament van Bloem. Johnnie heeft zichtbaar tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen, maar hij is vooral bang. Dat is raar omdat hij ongeveer 3x zo groot is!

Je leest het goed: Vosse (poes) en Fjerre (kater) zijn ons huis en ons hart binnen gekomen. In het begin waren ze heel erg bang voor mensen, omdat ze op straat geleefd hebben. We weten niet hoe lang ze buiten zijn geweest (het asiel denkt ongeveer 3 weken), maar het duurde even voordat ze zich een beetje open hebben gesteld naar mensen. Naar andere katten is het een ander verhaal. Fjerre is een enorme fanboy van Johnnie en wil graag z’n beste vriend zijn.

Vosse heeft haar beste vriend gevonden in mijn vriend. Als ze de kans krijgt zit ze op zijn schoot, echt heel schattig. Vooral helemaal in het begin, toen ze nog niet wist hoe het was om geknuffeld te worden. Nu gaat ze duidelijk voor een professionele knuffelstatus!

Energieke kittens vragen om nieuwe kattenspeeltjes en die heb ik ook voor ze gemaakt. Heel makkelijk te maken van karton en een stukje katoenen garen. Natuurlijk vinden ze alles wat niet officieel een kattenspeeltje is interessanter, maar laat dit in hun top 10 staan en ik ben blij!

Dit heb je nodig

 • Karton
 • Katoenen garen (niet te dun)/ dun touw
 • Schaar of stanleymes om karton mee uit te snijden
 • Dikke naald

Dit doe je

 1. Begin met het tekenen van 4 verschillende maten cirkels op het karton. Het makkelijkst om dit te doen is om 4 ronde objecten te gebruiken, zoals een rol plakband en een onderzetter. Je hebt 4 cirkels nodig van elke maat voor 1 speeltje.
 2. Snijd of knip de cirkels uit.
 3. Rijg de kartonnen cirkels aan het koord met de naald. Begin met de 2 kleinste en werk zo naar de grootste maat. Vervolgens rijg je ze er van groot naar klein aan. Tussen de verschillende maten kun je een knoop leggen. Leg ook een knoop aan de zijkanten (waar de smalste cirkels zitten). Je kan aan een kant het koord langer laten. Laat je kat dan niet alleen met het speeltje spelen, omdat deze erin verstrikt kan raken.
 4. Veel speelplezier voor jou en je kat!

Leave a Reply