Knitting Virus

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Last 2 weeks I could do a lot of knitting, because I was having a cold and wasn’t able to do more than hang around on the couch and knit my way through the day.

In that time I finished a sweater and immediately casted on 3 other projects. So far for my policy of ‘only cast on a project if another one is finished’. I looked for the boundaries of my own rules and figured this (still) wasn’t rulebreaking. I will show you my new projects, but first the finished ones:

Someone asked me if I could knit her a sweater with the cotton yarn she had bought. She tried to knit the sweater herself, but every time she ended up unraveling because something wasn’t right. So I got the yarn, the pattern and some needles and started following instructions. Soon I figured the stitch numbers were off (they didn’t correspond with the stitch pattern) and after notifying the pattern makers, it came out I was right and they changed the pattern. I still would not recommend the pattern, because it is not very detailed and I had to figure out a lot for myself. Well, it is a free pattern, and the response to my message came very quickly so I will not complain anymore 😉 The new owner of the lacy sweater was very happy, so I guess that’s the most important! Information on the pattern is on my Ravelry page.

After the adventure with the lace stitch pattern I very much welcomed the simple (free!) pattern of the Tara sweater from FibreMood. I used a self-striping yarn, which was in my stash forever, and was very happy to see that the stripes lined up the way I want them. I remembered where in the yarn (colorwise) I started the cast-on of the back, so I could repeat that for the front. Sewing together, the front and back lined up perfectly = happy knitter. The pattern is simple and quick. And because of the light yarn it is a soft and airy sweater, just the way I pictured it. And I not even used half of the ball of yarn, crazy!

I immediately started another Tara sweater with another big ball of stash yarn. This time it is a uni-color yarn (without a label) and therefore I will make the sweater in a variation as described by FibreMood here. Because of the uni-color I will knit the body in the round and separate when knitting the sleeves.

So that is one new knitting project. A second one is a summer tunic, which I am going to design myself. I don’t often knit without pattern, so I am curious how this will turn out. I will use the Love my Jeans yarn from Bettaknit that sits in my stash for a few years now. It’s a recycled cotton yarn, perfect for summer. But I bet it will be finished when the summer is already over. I will keep you posted about this one, because if it turns out the way I want it to be, maybe I can write down the instructions.

And the third project I will be making is a Riddari for the boyfriend. Ever since I made him a Dude cardigan he wants more cardigans and sweaters (and socks, but I am not really a sock knitter) with ‘nordic’ pattern. When I showed him the sweaters made from Lopi yarn he was enthusiastic. Together we picked out one and with the help from Ravelry we chose a nice color scheme. I must say, there are a lot of comments about the pattern about errors and fit. But I will try it anyway, and I hope these comments will guide me through (I already helped, because I am going to knit a size L instead of M).

Riddari sweater examples (copyright Jarbo Garn)

This last project is the only one I bought yarn for. The others are with stash yarn, so I guess it is not so bad after all….(If you don’t count the hats and other small projects that are on the needles ;)). If you are curious about the details of the projects I am working on or that are finished, check my Ravelry.


Brei Virus

De laatste twee weken heb ik veel gebreid, omdat ik met een heftige verkoudheid/holteontsteking op de bank hing. Het recept voor beter worden bestond uit thee met citroen, veel zakdoeken en een breiwerk.

Hierdoor heb ik wel mooi een trui afgebreid, en meteen ook weer 3 nieuwe projecten op de naalden gezet. Tot zo ver mijn alleen-aan-een-nieuw-project-beginnen-als een-ander-klaar is-beleid. Ik heb de grenzen van mijn eigen regels opgezocht en opgerekt. Ik zal mijn nieuwe breiprojecten laten zien, maar eerst de afgewerkte:

Iemand vroeg me om een trui te breien met het garen dat zij gekocht had. Ze had zelf al geprobeerd volgens patroon daar een trui van te maken, maar elke keer moest ze het weer uithalen omdat ze niet uitkwam. Dus ik kreeg het garen en volgde het patroon dat zij ook gevolgd had. Als snel kwam ik tot de conclusie dat het aantal steken niet klopte en heb ik de patroonmakers een berichtje gestuurd. Ik had gelijk en ze hebben het patroon aangepast. Maar ik zou het patroon niet aanraden, omdat het niet gedetailleerd is en ik er veel bij moest bedenken. Aan de andere kant, het is een gratis patroon en ze hebben snel op mijn berichtje geantwoord, dus ik kan niet klagen. De persoon waar ik de trui voor gemaakt was in ieder geval blij met het resultaat en dat is het belangrijkste! Meer info over dit patroon kun je vinden op mijn Ravelrypagina.

Na het avontuur met het gevarieerde stekenpatroon was ik wel toe aan een het simpele (gratis!) patroon van de Tara trui van FibreMood. Ik heb zelfstrepend garen gebruikt, dat ik al heel lang in mijn voorraad had zitten, en was blij te zien dat de strepen precies zo uitkwamen als ik voor ogen had. Ik heb onthouden waar in het garen (qua kleur) ik begonnen ben voor het achterpand, zodat ik dat kon herhalen voor het voorpand. Met het aan elkaar mazen van de voor- en achterkant liepen de kleuren mooi door. Het patroon is simpel en snel, en door het lichte garen is het een zachte en luchtige trui geworden – helemaal zoals ik het bedacht had. En ik heb nog niet eens de helft van de bol opgemaakt!

Ik heb meteen nog een Tara trui op de naalden gezet met een andere bol garen uit mijn voorraad. Deze keer is een uni-kleur en daarom maak ik de trui in een variatie met ribbels die door FibreMood hier beschreven staat. Omdat ik nu geen rekening hoef the houden met het zelfstrepende garen, brei ik het lijf in het rond en ga ik vanaf de mouwen de voor en achterkant apart breien.

Dus dat is een nieuw breiprojekt op de naalden. De tweede is een zomerse tuniek, die ik zelf ontwerp. Ik brei niet zo vaak zonder patroon, dus ben ik heel benieuwd hoe dit uitvalt. Ik gebruik Love my Jeans garen van Bettaknit dat ook al een tijd in m’n voorraad logeert. Het is een gerecycled katoen, perfect voor de zomer. Maar het is waarschijnlijk pas klaar als de zomer alweer voorbij is. Ik hou je in ieder geval op de hoogte, want als het een beetje goed lukt, schrijf ik de instructies misschien wel uit.

Het derde breiwerk is een Riddari voor het vriendje. Sinds ik een Dude-vest voor hem gemaakt heb wil hij meer vesten en truien (en sokken, maar ik ben geen enthousiast sokkenbreier) met een Noors patroon. Toen ik hem truien liet zien gemaakt van Lopi garen was hij enthousiast. Samen hebben we er eentje uitgekozen en met behulp van het altijd behulpzame Ravelry kozen we een mooi kleurenschema. Ik moet wel zeggen, er zijn veel opmerkingen te lezen over de fouten in het patroon en dat het te klein uit zou vallen. Maar ik ga het toch proberen, ik hoop dat de commentaren op Ravelry me er doorheen loodsen (en ze hebben al gekozen bij het uitzoeken van de juiste maat).

Dit derde projekt is het enige waar ik garen voor gekocht heb. De anderen zijn met garen uit mijn voorraad, dus het is nog niet zo erg als het lijkt….. (als je de mutsen en andere kleine projekten niet meetelt ;)). Als je nieuwsgierig bent naar m’n breiwerk (oud en nieuwe), check dan even mijn Ravelrypagina.

Leave a Reply

%d bloggers like this: