Sour Dough Bread making – part 1

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Before we lived in Germany I didn’t like sour dough bread. The first few years I even baked my own ‘yeast’ bread because it was hard to find ‘normal’ bread where we lived.

Taste can change, drastically if I may say, because now it’s the other way around. Those years in Germany changed me and I enjoyed the local bread more and more. Moving back to Holland was nice in a lot of ways, but, how ironic, I missed the bread. Good for us, in the city close by, a tiny German bakery sells nice sour dough bread.

That didn’t stop me from wanting to bake my own sour dough bread. At first it looked pretty overwhelming, but then I figured: just try it, in the worst case the birds will like it.

I read that rye flour gives the bread it’s sour taste, so I decided to make the starter from rye flour. And it was super easy to make: 1 part flour, 1 part water – mix together and store on room temperature with a lid partially closed (it should get a little bit of fresh air). Stir every day and you see it will grow and bubbles will appear. I made another starter from multigrain flour, but that one went bad (ugh, really bad) and I had to throw that away. Maybe the sun had something to do with it? Note to self: store in a dark place!

Once the ‘rye-starter’ (I read that people name their starter, but we just met, I am not ready to take the next step) was a week old, I felt it was ready for the bread making adventure. I then got lost in sour dough recipes, and decided to go with the easiest. Because, why not?

I followed this recipe, it’s in Dutch, sorry. But there are loads of different recipes out there. The next time I would add just a little bit of sugar, to make the bread rise better and add a bit of taste. Now the bread was a bit tasteless and it took a day to rise.

In the end the bread came out better than expected. Ok, my expectations were super low. I thought I was backing a big rock, because the dough felt so stiff. But I think it was fine for a first try. Plus I also read the starter needs a bit of time to grow into a good bread baking starter. In the mean time the starter is resting in the fridge, because it apparently loves to sleep in the cold 😉

Zuurdesembrood bakken – poging 1

Voordat we in Duitsland zijn gaan wonen vond ik zuurdesembrood niet lekker. De eerste jaren in Duitsland bakte ik zelfs m’n eigen brood omdat het zo moeilijk was om ‘normaal’ brood te vinden.

Smaken veranderen, vrij radicaal ook, omdat het nu precies andersom is. Die jaren in Duitsland hebben ervoor gezorgd dat ik het lokale brood ben gaan waarderen. De verhuizing terug naar Nederland was heel prettig op veel verschillende fronten, maar, hoe ironisch, ik miste het brood. Erg fijn voor ons is dat in het stadje op fietsafstand een klein Duits bakkerswinkeltje Duits zuurdesembrood verkoopt.

Dat heeft me niet weerhouden van het zelf bakken van zuurdesembrood. In het begin zag het er nog wel ingewikkeld uit, maar toen bedacht ik: probeer het gewoon, in het ergste geval vinden de vogels het iig wel lekker.

Ik las ergens dat roggemeel het desembrood z’n zure smaak geeft (desembrood met andere soorten meel is daarom ook niet zuur), dus besloot ik om een starter van roggemeel te maken. En het was supermakkelijk te maken: 1 deel meel, 1 deel water – mengen en deels afgesloten op kamertemperatuur bewaren (het deeg moet wel een beetje lucht krijgen). Elke dag even omroeren en je ziet dat het uiteindelijk groeit en er bubbels onstaan. Ik maakte nog een starter van volkorenmeel, maar die is na een paar dagen goede zorgen helaas bedorven. Misschien had de zon er iets mee te maken? Voortaan in ieder geval op een donkere plek bewaren!

Toen de ‘rogge-starter’ (ik las dat mensen hun starters namen geven, maar wij hebben elkaar pas net ontmoet, dus ik ben nog niet zo ver) een week oud was, ben ik het zuurdesembrood-avontuur aangegaan. Toen raakte ik eerst de weg kwijt in alle desemrecepten die er zijn, en besloot de meest simpele te gebruiken. Want, waarom niet?

Ik heb dit recept gevolgd, maar er zijn er veel om uit te kiezen. De volgende keer zou ik wel een klein beetje suiker toevoegen om het deeg wat beter te laten rijzen en een beetje smaak toe te voegen. Nu was het brood vrij smakeloos en het duurde een dag voordat het voldoende gerezen was.

Uiteindelijk is het brood beter gelukt dan verwacht. Ok, mijn verwachtingen waren enorm laag. Ik dacht dat ik een steen aan het bakken was, omdat het deeg zo stijf aanvoelde. Maar het was prima voor een eerste poging. Daarnaast heb ik gelezen dat de starter ook beter wordt naarmate deze langer gebruikt wordt. Ondertussen staat deze in de koelkast, omdat hij schijnbaar graag slaapt op koude plekken 😉

Leave a Reply