Toilet Paper Holder – diy

(voor Nederlands scroll naar beneden)

WcRolhouder

‘Actually, now I look at it, it shouldn’t be so difficult to make’ – is something I think a lot. And sometimes I am right!

WcRolhouder

My mom asked me to make a toilet paper holder, because the one she had was getting old. Luckily for me it wasn’t difficult to make and decided to share it with you guys! I also had some fabric left and decorated a towel, so now my mom has a matching toilet paper holder and bathroom towel. What more do you want? Oh, the instructions? Ok, here they are:

What you need

– a piece of plain cotton fabric
– a piece of printed cotton fabric
– a piece of iron-on Vlieseline (or something comparable)
– needle, thread, scissors, sewing machine
– a small piece of wood (a pencil will do)
– about 30 cm of cord

What you do

1. Cut out the pieces for the back from the plain, printed and Vlieseline fabric – 72cm x 17cm (includes 1cm of seam allowance on all sides)
2. Now iron the Vlieseline on the printed fabric
3. Pin and sew the two pieces of fabric with right sides facing on 3 sides, leave the top (one short side) open

WcRolhouder
4. For the 3 ‘toilet paper holder loops’ cut out 6 pieces of the plain fabric – 46cm x 15cm (includes 1cm of seam allowance on all sides)
5. Now place two pieces of the fabric with the right sides facing and pin and sew the two long sides

WcRolhouder
6. Repeat step 5 for the other two ‘loops’
7. Turn all the sewed pieces of fabric with the right sides out and iron them
8. Take the fabric for the ‘loops’ and fold them, so the open sides can be pinned and zigzagged together
9. Define where the you want to place the ‘loops’ on the ‘back fabric’, but place them at least 10cm from the top – mine were placed with a gap of about 2 cm

WcRolhouder
10. Now place the loops on the ‘back fabric’ and flip them so they face backside up (but the bottom side should also point up). Now you can sew it on the ‘back fabric’ and fold it down so the seam ‘disappears’ behind the loop (check picture).

WcRolhouder WcRolhouder WcRolhouder
11. Seam the top of the ‘back’ and fold at least 2 cm to the back side so the piece of wood (or pencil) you have, will fit
12. Pin and sew the top to the back, by hand

WcRolhouder
13. Put the piece of wood in it’s place and attach a cord to the piece of wood or attach it separately to the top of the toilet paper holder

(For the towel: I first made a tunnel of fabric by sewing a rectangle piece of 8 cm wide and a bit longer than the widest part of the towel together (right sides facing, sew the long side an turn it right side out). Then I placed the rectangle on the towel and sewed it, with the open sides folded inwards, on top of the towel).

WcRolhouder

~~~~~~~~~

Toiletrolhouder – doe-het-zelf

WcRolhouder

‘Eigenlijk, nu ik er zo naar zit te kijken, moet het helemaal niet zo moeilijk zijn om te maken’ – is iets wat ik vaak denk. En soms heb ik gelijk!

Mijn moeder vroeg me om een toiletrolhouder te maken, omdat die van haar oud begon te worden. Gelukkig voor mij was dat niet moeilijk en daarom deel ik het nu met jullie! Ik had nog wat stof over en heb daar een gastendoekje mee versierd, zodat m’n moeder nu een matchy toiletpapierhouder en gastendoekje heeft. Wat wil je nog meer? Oh, de handleiding? Ok, hier komt ie:

Dit heb je nodig

– een stuk effen katoen
– een stuk katoen met printje
– een stuk Vlieseline (of iets vergelijkbaars)
– naald, draad, schaar, naaimachine
– een klein stukje hout (een potlood werkt ook)
– ongeveer 30cm koord

Dit doe je

1. Knip stof uit voor de ‘achterkant’, 72cm x 17 cm (inclusief 1 cm naadwaarde rondom) uit de effen stof, de geprinte stof en de Vlieseline
2. Strijk de Vlieseline op de geprinte stof
3. Speld en naai de twee stoffen met de goede kanten op elkaar aan drie zijdes, laat de bovenkant (een korte kant) open
4. Voor de 3 ‘toiletpapierhouder lussen’ knip 6 keer een rechthoek uit de effen stof van 46cm x 15cm (inclusief 1cm naadwaarde rondom)
5. Leg nu twee effen rechthoeken met de goede kanten op elkaar en speld en naai langs de twee lange zijden
6. Herhaal stap 5 voor de andere twee ‘lussen’
7. Keer alle genaaide stukjes stof met de goede kant naar buiten en strijk ze
8. Pak de stof van de ‘lussen’ en vouw ze, zodat de open kanten op elkaar gespeld en met de zig-zagsteek vastgenaaid kunnen worden
9. Bekijk waar je de ‘lussen’ wilt plaatsen op het stuk stof voor de ‘achterkant’, maar laat in ieder geval 10cm aan de bovenkant vrij – ik plaatste de lussen ongeveer 2 cm van elkaar
10. Leg nu de ‘lussen’ op de stof voor de ‘achterkant’ en draai ze zo dat ze met de achterkant naar boven liggen (de onderkant moet ook naar boven liggen). Nu kun je de ‘lussen’ op de stof voor de ‘achterkant’ naaien en ze weer naar beneden vouwen, zodat de zoom verdwijnt achter de lus (zie de foto’s)

WcRolhouderIMG_0183 copynl WcRolhouderIMG_0181 copynl WcRolhouder
11. Maak nu een zoompje in de bovenkant en vouw de bovenkant dan minimaal 2 cm om naar de achterkant, zodat er genoeg ruimte is voor het stukje hout of potlood
12. Speld en naai de bovenkant op de achterkant met de hand (!)
13. Schuif het stukje hout in de opening bovenaan en maak het koord eraan vast, of steek het koord er apart doorheen

(Voor de handdoek: ik maakte eerst een tunnel van stof door een rechthoek van 8cm breed en zo lang als het breedste gedeelte van de handdoek met de lange kanten te naaien (goede kant naar binnen, naai de lange kant en draai het dan met de goede kant naar buiten). Daarna speldde ik de rechthoek op de handdoek en heb deze, met de open zijkanten naar binnen gevouwen, op de handdoek genaaid.)

One Comment on “Toilet Paper Holder – diy

  1. Pingback: Ilona’s #DIY Toilet Roll Holder | Refashion Nation

Leave a Reply

%d bloggers like this: