Easy Sew Cardigan – diy

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Cocoon Cardigan

I like to shop sale products, and always check the big pile of clothing/items/fabrics that lies beneath the sign that says: 1+1 or -50 % off or something like that. I found a nice piece of knitted fabric in a pile of coupons where every piece was just a few Euros (I think I paid 3 Euros). I bought it because I liked the color and the fabric and thought it would work well as a scarf or something like that.

But a few months ago I saw more and more ‘cocoon’ jackets and figured out that it shouldn’t be hard to sew one myself. Last week I came across the piece of knitted fabric and let this be the perfect fabric for this jacket! I worked without a pattern and it is really easy to make.

What you need

– a piece of fabric about 1m x 1.60m
– sewing machine and thread
– scissors
– pins
– my schematic drawing

What you do

1. Take the piece of fabric and make sure the sides look nice by seaming them
Cocoon Cardigan
2. Now fold it lengthwise with the ‘bad’ side/inside turned out
3. Measure 15 cm from the fold (my arms needed 15 cm check what you need for yours) and pin about 30 cm parallel to the fold from the left side to the middle (check my drawings)
4. Do the same thing at the right side
5. Now sew where you put the pins
6. You can try it on and see if the ‘arms’ are long enough for your taste (with just a coupon of fabric you will probably get 3/4 arms)
7. If they are long enough, sew from where you stopped down to the ‘open’ side of the fabric. Make sure you do that with a nice curve, otherwise the seam will look funny
8. Now cut off extra fabric and secure the seams with an over lock or zigzag stitch

Cocoon CardiganCocoon Cardigan

~~~~~~

Makkelijk te naaien vestje – doe het zelf

Ik hou van koopjes jagen en check altijd die grote stapel kleding/spulletjes/stoffen waarboven het bordjes staat: 1+1 of -50% of iets wat daar op lijkt. Ik heb een stukje gebreide stof gevonden in een stapel coupons waar elk stukje stof maar een paar Euro kostte (ik denk dat ik er 3 Euro voor betaald heb). Ik kocht het omdat ik de kleur mooi vind en het goed zou werken als een sjaal of iets dergelijks.

Maar een paar maanden geleden zag ik steeds vaker het ‘cocon’ jasje en bedacht me dat het niet zo moeilijk zou zijn om er eentje zelf te naaien. Vorige week zag ik het stukje gebreide stof weer liggen en laat dit nou een perfect stukje stof zijn voor een vestje! Ik heb zonder patroon gewerkt en het is echt makkelijk te maken.

Dit heb je nodig

– een stukje stof van ongeveer 1m x 1.60m
– een naaimachine met draad
– schaar
– spelden
mijn tekening met een geschetst overzicht

Dit doe je

1. Pak het stuk stof erbij en zorg ervoor dat de randen afgewerkt zijn, door er een zoompje in te maken (als ze er nog niet goed uit zagen)
2. Vouw de stof nu in de lengte met de verkeerde kant buiten
3. Meet 15 cm van de vouw (voor mijn armen had ik 15 cm nodig, kijk even hoe breed het voor jou moet worden) en speld ongeveer 30 cm parallel aan de vouw van de linkerkant richting het midden (bekijk m’n tekening)
4. Doe hetzelfde aan de rechterkant
5. Naai nu wat je gespeld hebt
6. Je kan het even aantrekken en kijken of de mouwen lang genoeg zijn en of het goed zit (met een kleiner stukje stof krijg je ook kortere mouwen)
7.¬†Als je de mouwen lang genoeg vindt, naai je van waar je gestopt bent naar beneden, naar de ‘open’ kant van de stof. Zorg er wel voor dat je het met een mooie curve doet anders ziet de naad er een beetje raar uit
8. Knip nu de extra stof weg en zoom de naden af met een overlock- of zigzagsteek

 

Leave a Reply

%d