Moving Update #1

(voor Nederlands scroll naar beneden)

House Hunting
Because I have less time to write ‘normal’ recipe, DIY or inspiration posts I try to fill the holes with moving updates. This is the first.

House hunts are nice when you can either choose where you want to live, or you aren’t bound to a specific moving date. Since we are lucky and we are moving because of a job, the place and date are pretty much fixed.

Heidelberg is a 3 1/2 hours drive by (rental) car and we already went there once to check 5 apartments (after spending months of digital house hunting on Immobilienscout24.de). How disappointed we were, when they all had something weird going on, except for the last one. The first apartment was moldy and dark (but had a garden), the second apartment was literally in an industrial area (but was big and new), the area around the third apartment felt like a ghost town, the fourth apartment was already rented and the fifth was new, nice, but a little too small for us. And because in this last one we wouldn’t have had our own front door, the cats would be locked inside, which isn’t what we want because they are used to getting out every day (at least in the summer).

No need to tell you that we weren’t expecting anything from our second day of house hunting. Especially because we only had 3 appointments planned and the apartment we were most curious about wasn’t available for visits (dear real estate agent: if you want to get the place rented, just do your job. We were also letting people visit our apartment with furniture and pictures on the wall. You get paid a lot of money….).

The first apartment was already better than the 5 we visited last time! Ok, not as big as we have now, but a pretty nice garden just for us. Let’s not be negative and skip the second viewing, straight up to the third. No real estate agent this time (that means no extra money that is lost) but the owner lives right around the corner. That could get awkward, but he seemed a decent 40-something-year-old family guy with his own business, better than some old lady with all the time on her hands to constantly check you out! Oh and the apartment? We had to see through a lot of stuff, but we could see that it was an place that fits us. A small terrace with a lot of grass in front of that. Enough space and a nice area, plus we can get all our groceries by bike (important if you don’t have a drivers license, like me, or a car, like both of us).

House Hunting

Now we need to wait until Monday and see if we can get the apartment (there were 2 more couples/persons who were viewing the apartment and if they are also interested the owner chooses). It would be great if we get it. The only negative aspect: we rent the place we live in until 1 September, but the apartment is available from 1 October on. It isn’t the easy way, but if we can live there it would definitely be worth the effort.

~~~~~~~~~

Verhuis Update #1

Omdat ik helaas minder tijd heb om ‘normale’ posts te schrijven met een recept, DIY of wat inspiratie, probeer ik de gaten op te vullen met verhuisupdates. Dit is de eerste.

Huizenjacht is leuk als je kan kiezen waar je wil wonen, of als je niet gebonden bent aan een speciale verhuisdatum. Omdat we het geluk hebben dat we verhuizen vanwege een baan, staan de datum en plaats zo’n beetje vast.

Heidelberg is ongeveer 3 1/2 uur rijden met de (huur)auto en we zijn er al een dag geweest om 5 appartementen te bekijken (na maanden van digitale huizenjacht op immobilienscout24.de). Hoe teleurgesteld ben je dan, als bijna elk huis wel iets heeft waar je echt niet blij mee bent. Het eerste appartement was vochtig en donker (maar had een tuin), het tweede appartement stond letterlijk op een industrieterrein (maar was groot en nieuw), het gebied rond het derde appartement leek wel een spookstad, het vierde was al verhuurd en het vijfde was mooi, nieuw, maar net iets te klein voor ons. En de laatste had geen eigen opgang, ook niet ideaal. De katten zouden dan praktisch binnen opgesloten zitten en dat is niet wat we willen omdat ze gewend zijn dat ze elke dag wel even naar buiten kunnen (in ieder geval in de zomer).

Ik denk dat je wel begrijpt dat we geen verwachtingen hadden over onze tweede dag appartementen bekijken. Helemaal omdat we slechts 3 afspraken gepland hadden en het appartement waar we het meest nieuwsgierig naar waren niet vrij was om te bezichtigen (beste makelaar: als je graag het appartement wilt verhuren, moet je natuurlijk wel je best doen. Wij laten ook bezichtigingen toe terwijl we er gewoon nog wonen. Je krijgt er veel voor betaald….)

Het eerste appartement was al meteen beter dan de 5 die we ervoor bezichtigd hadden. Ok, niet zo groot als we wel zouden willen, maar een mooi tuintje alleen voor ons! Om het verhaal positief te houden sla ik de tweede bezichtiging over en ga meteen door met de derde. Geen makelaar dit keer (dat betekent, geen geld dat verloren gaat), maar de eigenaar woont wel om de hoek. Dat vind ik altijd een beetje een raar idee, maar het leek een vriendelijke veertiger met zijn eigen bedrijfje. Beter dan een oud vrouwtje met teveel tijd zodat ze je constant loopt te controleren. Oh en het appartement? We moesten door heel veel spullen heen kijken, maar we konden zien dat het een plek zou zijn waar we ons wel thuis kunnen voelen. Een klein terrasje met een grasveldje ervoor. Genoeg ruimte en een rustige buurt, plus het winkelcentrum om de hoek (belangrijk als je geen rijbewijs hebt, zoals ik, of geen auto, zoals wij allebei).

Nu moeten we wachten tot maandag en kijken of we het appartement toegewezen krijgen (er waren nog 2 andere koppels/personen die het appartement gingen bekijken en als zij ook geïnteresseerd zijn kiest de eigenaar). Het zou echt fijn zijn als we het zouden krijgen. Het enige nadeel is dat we het appartement waar we nu wonen eigenlijk 1 september uit moeten, maar het appartement waar we naar toe willen verhuizen beschikbaar is vanaf 1 oktober. Het is niet de makkelijkste weg, maar als we daar zouden kunnen wonen zou het de moeite waard zijn.

Leave a Reply

%d