Cheering Bracelets – DIY

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Cheering Bracelet

The World Championship Football is only a few weeks away. I am not a football fan and I am not sure if I will watch it. What I do like is how people come together, dressed in the colors of their country’s flag to celebrate. In Holland the cheering ‘material’ is something special. Big brands want to come up with the most inventive or popular trousers or helmets. You should look at the Dutch while they celebrate Kings Day, football matches or any other moment they find to get that orange stuff out of their closets – crazy!

I was thinking about how you can cheer, subtle, and thought of some easy to make cheering bracelets. This way you can cheer, show your crafts and look good!

Note: I hate the big money involved in those huge sports events – all those people who are just banned from their houses or not getting proper health care just to build a stadium, ugh. That’s why I have a double feeling when I look at, for example, the Olympics or the World Championship Soccer.

Cheering Bracelet

What you need

– cotton yarn in the colors of your flag
– a big (white) bead
– some white (spray)paint and a black marker

What you do

1. If you don’t have a white bead start by painting the bead white. It took me several layers (it is easier if hang it while painting and drying)

Cheering Bracelet
2. Paint some black pentagons on the white bead so it will look like a ball
3. Get at least 2 strands of yarn from one color. For example: the Brazilian flag has green, blue and yellow colors so you take 2 strands of each color
4. One strand should be about 1 meter – in this case I cut 6 strands and tie the strands together 10 cm from the beginning
5. There are two ways of making the bracelet. The first way is always work with the yarn on one side (then the bracelet will look like a helix), the other is working with the yarn on both sides (then the bracelet will be flat).

The helix bracelet
6. Take the tied strands and tape the beginning to a table, this way it is way easier to get a hold of the technique
7. Now choose one color and place one strand of that color on the left en the other on the right side of the other strands (blue in this example)
8. Take the right blue strand (A) and place it over the middle strands (you will form a mirrored 4)

Cheering Bracelet
9. Take the left blue strand (B) and place it over A
10. Now pull B under A and the middle strands into the loop (check the picture)

Cheering Bracelet
11. Pull strand B and A at the same time – the first knot is made

Cheering Bracelet
12. Repeat step 6-9 for as long as you want
13. If you change colors, just take both strands of the other color on both sides of the middle and do the same as with the first color
14. Don’t forget to string the bead when you have reached the halfway point!

The flat bracelet
15. It is almost the same as the helix bracelet, except that you make the loops not on one side but on both sides
16. So start with the steps 6- 11
17. Now take B and place it over the middle strands (you will form a 4)

Cheering Bracelet
18. Take A an place it over B
19. Pull strand A under B and the middle strands into the loop (check the picture)

Cheering Bracelet
20. Pull strand B and A at the same time, so you will form another knot

Cheering Bracelet
21. Now repeat and alternate step 16 and 17-20.
22. Don’t forget to change colors and string the bead!

To make your bracelet more visible combine smaller bracelets into one (I combined an orange one and two red-white-blue ones, only one has a bead)

Cheering Bracelet

~~~~~~~~~~~

Aanmoedig Armbandjes – doe-het-zelf

Het WK voetbal is al over een paar weken. Ik ben niet zo’n voetbalfan en ik weet ook niet of ik het ga kijken. Ik vind het wel leuk om te zien dat mensen het samen vieren en gekleed gaan in de kleuren van hun land. Vooral de Nederlandse oranje spulletjes zijn altijd iets bijzonders (en de reclames zijn nog gekker – ik herinner me de ‘walking fridge’).

Ik was aan het denken hoe ikĀ  subtiel zou kunnen aanmoedigen en maakte een paar eenvoudige ‘aanmoedig armbanden’. Op deze manier kun je aanmoedigen, je skills showen en er ook nog eens goed uitzien!

– Ik wil nog wel even zeggen dat ik een hekel heb aan het grote geld dat met deze sportevenementen gemoeid gaat. Alle mensen die uit hun huis gezet worden of geen goede gezondheidszorg krijgen, alleen om een stadion te bouwen, bah. Daarom kijk ik altijd met een beetje een dubbel gevoel naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen en het WK voetbal.-

Dit heb je nodig

– katoenen garen in de kleuren van jouw vlag
– een grote (witte) kraal
– witte (spuit)verf en een zwarte marker

Dit doe je

1. Als je kraal niet wit is, begin je met het verven van de kraal. De kraal had meerdere laagjes nodig (het is makkelijker als je de kralen ophangt terwijl je ze verft en laat drogen).
2. Verf een paar zwarte vijfhoeken op de witte kraal zodat je het idee van een voetbal krijgt
3. Knip minimaal 2 stukken garen van 1 kleur af. Bijvoorbeeld: de Braziliaanse vlag heeft groene, blauwe en gele kleuren, dus dan neem je twee stukken garen van deze kleuren
4. Een stuk garen is ongeveer 1 meter – in dit geval knipte ik 6 stukken garen af en bond ze samen in een knoop, ongeveer 10 cm van het begin
5. Er zijn twee manieren om dit soort armbandjes te maken. Bij de eerste werk je met het garen aan een kant (dan lijkt de armband op een helix), de andere manier is om met het garen aan beide kanten te werken (dan wordt de armband plat).

De helixarmband
6. Pak de samengeknoopte stukken garen en plak/knoop het begin aan een tafel of stoel, op deze manier is het makkelijker om de techniek onder de knie te krijgen
7. Kies nu een kleur en leg van deze kleur de beide strengen aan een kant van de middelste strengen (blauw op de foto)
8. Neem nu de blauwe streng aan de rechterkant (A) en leg deze over de middelste strengen (je vormt een gespiegelde 4 op deze manier)

Cheering Bracelet
9. Pak de linker blauwe streng (B) en leg deze over A
10. Steek nu B onder A en de middelste strengen in de lus (zie de foto)

Cheering Bracelet
11. Trek streng B en A tegelijk aan – de eerste knoop is gemaakt

Cheering Bracelet
12. Herhaal stappen 6-9 zolang als je wilt
13. Als je kleuren wisselt, leg dan gewoon beide strengen van de andere kleur aan beide kanten van het midden en doe hetzelfde als je deed met de eerste kleur
14. Vergeet niet de kraal aan te rijgen als je halverwege bent!

De platte armband
15. Dit gaat op bijna dezelfde manier als de helixarmband, behalve dat je de knoopjes niet aan een kant maakt, maar aan beide kanten
16. Begin met de stappen 6-11
17. Pak nu streng B en leg deze over de middelste strengen (op deze manier vorm je een 4)

Cheering Bracelet
18. Pak A en leg deze over B
19. Steek streng A onder B en de middelste strengen door in de lus (zie de foto)

Cheering Bracelet
20. Trek streng B en A tegelijk aan – de volgende knoop is gemaakt

Cheering Bracelet
21. Wissel stap 16 en 17-20 af
22. Vergeet niet van kleur te veranderen en halverwege de kraal te rijgen!

Om je armband wat opvallender te maken kun je de smallere armbanden combineren en ze tot 1 armband maken (ik heb een oranje gecombineerd met twee rood-wit-blauwe waarvan er eentje een kraal had).

Leave a Reply

%d bloggers like this: