Faux Leather Sunglasses Pouch DIY

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Sunglass Pouch DIY

 

One day’s fiasco is another day’s luck. The most DIY’s I post on my blog are things I really need myself. I figure I can make that bag/skirt/sleeve myself and then make a DIY out of it. In this case the boyfriend needed a new wallet. When we were at the Heldenmarkt, we looked at a few possibilities, but couldn’t find a leatherless, manly wallet. I have a small stash of faux leather in different colors, so I told him I would make him one.

Ahum, not that easy! I started off copying a part of the inside of his old wallet and was really satisfied with how it came along. Until the part came that it was almost finished and I only needed to add a button so you could fold it. While I was folding it, I noticed it was way too soft to function as a good wallet.

Since I liked the design I decided to make use of it in another way. I still needed some kind of holder for my sunglasses, so a new idea was born. When the ‘wallet’ isn’t folded, it is actually a small pouch which, I think, looks nice and is handy because of the extra small pockets. The only thing I needed to do was add a button, so the sunglasses pocket can be closed in a way the sunglasses don’t fall out.

You can also use it as a small pouch, or inner bag.

Or use it as a wallet…. 😉

Sunglass Pouch DIY

What you need

– a small piece of faux leather fabric in 2 different colors (I used black and orange)
– a small piece of sturdy fabric (I used fabric of an old black jeans)
– a small piece of Velcro
– needle, thread, sewing machine
– small (press) button
the pattern (schematic drawing)

What you do

1. First take a look at the pattern with measurements I made
2. Cut 2x A out of the black faux leather
3. Pin the A pieces good sides facing
4. Now sew all sides, except 3/4 of the smaller left side and cut away extra fabric. Turn the piece -good side out- (take a pen to help the corners) and put it aside
5. Cut B out of the orange faux leather
6. Cut C,D,E, F and G out of the sturdy fabric and sew the edges as described in the measurement instructions

Sunglass Pouch DIY
7 . Pin D onto C, align the right sides of the pieces and good side facing you
8. Now sew the right side of CD
9. Pin CD onto the right side of B. Align the top and sew the top of CD on B. The right side and bottom of CD will be a bit bigger then B (that is ok)

Sunglass Pouch
10. Take F and E and pin and sew the right side of F on the right, bottom side of E

Sunglass PouchIMG_0726 copy
11. Now make folds in F (lengthwise) on 2 cm of the edges so it will become a pocket

Sunglass Pouch DIY
12. Pin F onto E, the folds should make F as wide as E
13. Sew the bottom (about 8 cm from top of F) of FE

Sunglass Pouch DIY
14. Take one side of the Velcro and sew it on F, top middle

Sunglass Pouch DIY
15. Now you can also sew the left side of F on E
16. Take G, this is the flap (make sure it is fits the pocket you just made, about 8.5 cm wide, after seaming), and sew the other side of the Velcro on the back bottom of G, in the middle
17. Pin G on E, above the pocket (F) so the Velcro pieces fit perfectly
18. Now sew the top of G on E

Sunglass Pouch DIY
19. Take EFG and pin and sew the top of EFG on B, about 2 cm left from CD. I sewed it 2 cm under the top, so the orange fabric is still visible (check the picture)

Sunglass Pouch DIY
20. BCDEFG is ready to be attached to the A pieces you made earlier

Sunglass Pouch DIY
21. Place the good side of BCDEFG on A (A has two good sides) and pin the left, right and bottom side in a way the top is about 1.5 cm below the top of A (top is were both sides of A are sewn)
22. Now sew, carefully, close to the edge
23. Cut away some excess fabric close to the seam and turn it good side out
24. Decide where the press button should come and sew it, with a whip stitch on the inside of B and A
25. Go and shine!!

If you make one, please let me see you shine! You can comment here, post it on my Facebook page, or send me a private message, info@ilonah.nl

Sunglass Pouch DIY

~~~~~~~

Kunstleren Zonnebril Tasje – doe-het-zelf

De ene dag een fiasco is de andere dag een geluk. De meeste doe-het-zelf projecten die ik op mijn blog heb staan zijn dingen die ik ook echt nodig heb. Ik bedenk me dat ik dat tasje/rokje/hoesje wel zelf kan maken en maak er een post met handleiding van. In dit geval had het vriendje een nieuwe portemonnee nodig. We waren op de Heldenmarkt en hebben een paar exemplaren bekeken, maar vonden niet een leerloze, mannelijke portemonnee. Ik heb een kleine voorraad aan kunstleer in verschillende kleuren, dus vertelde ik hem dat ik er wel eentje zou maken.

Ahum, niet zo makkelijk! Ik begon met kopiëren van de binnenkant van z’n oude portemonnee en was best tevreden met hoe het er uitzag. Totdat ik bijna klaar was en ik alleen nog maar een knoopje moest toevoegen zodat je de portemonnee kan vouwen en vastmaken. Terwijl ik het vouwde, merkte ik dat het geheel veels te slap was voor een goede portemonnee.

Omdat ik het geheel er wel leuk uit vond zien, besloot ik het op een andere manier in te zetten. Ik had nog steeds een houder nodig voor m’n zonnebril en daarmee is er meteen een idee geboren. Als de ‘portemonnee’ niet opgevouwen is, is het een klein tasje dat er, naar mijn idee, goed uitziet en ook nog eens handig is door de vele zakjes. Het enige wat ik nog moest doen was een knoopje erop naaien, zodat het zonnebrilvak enigszins gesloten kan worden (in ieder geval genoeg om de zonnebril er niet uit te laten vallen).

Je kan het trouwens ook gebruiken als handtasje of binnentas.

Of gebruik het als een portemonnee…. 😉

Dit heb je nodig

– een stukje kunstleer in twee verschillende kleuren (ik heb zwart en oranje gebruikt)
– een stukje stevige stof (ik heb stof van een oude zwarte spijkerbroek gebruikt)
– een klein stukje klittenband
– naald, draad, naaimachine
– kleine (druk)knoop

Dit doe je

1. Bekijk eerst even de schematische tekening die ik gemaakt heb
2. Knip twee keer A uit het zwarte kunstleer
3. Speld de twee A stukken op elkaar met de goede kanten naar binnen
4. Naai nu alle kanten, behalve 3/4 van een smalle zijkant en knip teveel aan stof weg. Draai het geheel met de goede kant naar buiten (gebruik een pen om de hoeken goed naar buiten te duwen) en leg het even aan de kant
5. Knip B uit het stuk oranje kunstleer
6. Knip C, D, E, F en G uit het stuk stevige stof en naai de zijkanten zoals aangegeven in het de patroontekening
7.  Speld D op C, leg de meest rechtse kanten op elkaar met de goede kanten naar boven
8. Naai de rechterkant van CD
9. Speld CD op de rechterkant van B. Leg de bovenkanten netjes op elkaar en naai de bovenkant van CD op B. De rechterkant en onderkant van CD zijn waarschijnlijk een beetje groter dan B (dat is ok)

Sunglass PouchIMG_0721 copy
10. Neem F en E erbij en speld en naai de rechterkant van F op de rechteronderkant van E

Sunglass PouchIMG_0726 copy
11. Maak nu twee vouwen in F (in de lengte) op 2 cm van de zijkanten, zodat het een zakje wordt

Sunglass Pouch DIY
12. Speld F op E, de vouwen moeten ervoor zorgen dat F net zo breed wordt als E
13. Naai de onderkant (ongeveer 8 sm van de bovenkant van F) van FE

Sunglass Pouch DIY
14. Neem de ene helft van het klittenband en naai dat op F, bovenaan in het midden

Sunglass Pouch DIY
15. Nu kun je ook de linkerkant van F op E vastnaaien
16. Pak G erbij, dit wordt het klepje (zorg ervoor dat deze mooi boven het zakje past, ongeveer 8,5 cm na het omzomen) en naai de andere kant van het klittenband op de onderkant van G, in het midden
17. Speld G op E, boven het zakje (F) zodat de stukjes klittenband perfect op elkaar passen
18. Naai nu de bovenkant van G op E

Sunglass Pouch DIY
19. Speld de bovenkant van EFG op B, ongeveer 2 cm links van CD. Ik heb EFG 2 cm onder bovenrand van B vastgenaaid, zodat de oranje stof nog zichtbaar is (zie de foto)

Sunglass Pouch DIY
20. BCDEFG is nu klaar om op de genaaide stukken A gespeld te worden
21. Leg BCDEFG met de goede kant op A (A heeft 2 goede kanten) en speld de linker, rechter en onderkant zo vast dat de bovenkant ongeveer 1.5 cm onder de bovenkant van A ligt (de bovenkant A is waar beide zijkanten van A zijn vastgenaaid)

Sunglass Pouch DIY
22. Naai nu, voorzichtig, de zijkanten dicht tegen de rand aan
23. Knip overtollige stof weg en draai de stof met de goede kant naar buiten
24. Bekijk waar de drukknoop moet komen en naai het vast met onzichtbare steken (whip stitches)
25. Straal erop los met je nieuwe tasje!

Als je er ook eentje maakt, laat me dan zien hoe je straalt! Je kan het hier als reactie plaatsen, op mijn Facebookpagina posten, of me een privebericht sturen, info@ilonah.nl

Sunglass Pouch DIY

Leave a Reply