Easter Bird and Nest Bagels – recipe

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Easter Bagel Bread

A special Easter bread at Easter brunch is the finishing touch. You can make or buy a nice big Easter bread, but you can also celebrate with cute small breads.

My inspiration for these birds with nests comes from a tradition I always participated in a week before Easter. When I was younger I joined in the Palm Sunday parade with my ‘Palm Sunday stick’. The stick looks like a double cross hanged with lots of candy strings and topped with a bun that has the shape of a chicken (check this image I found on the internet). The best parts were: making this stick, because you could eat unlimited candy. And after the parade: you could eat all the candy you decorated the stick with. Resume: the weekend of Palm Sunday was full of candy! And to be honest, I really don’t know what the parade has to do with Palm Sunday.

There are more special Easter celebrations in the east of Holland which are relics of ancient traditions. I think the best one is the Easter fire: big piles of (mostly) old Christmas trees that are lit on the first day of Easter. One is in front of my parents house and, from what I understood, it is the only one that is still compiled by hand (check here pictures of building and the fire itself).

Ok, back to the Easter buns. I made some birds and nests out of bagel dough, although the nests are just bagels. Check out what I did so you can make your Easter brunch a bit more special! Maybe a good idea: make the breads, but don’t bake them. Freeze them instead, so you can bake them on Easter morning! This way you can sleep in and still have a delicious home made brunch!

I actually did almost the same as I did when I made the Tomato Spelt Bagels, so I copied a part of that recipe to not make you go back and forth between two pages.

What you need (for about 10 bagels/birds)

– 1 1/2 cup of spelt flour
– 2 cups of plain flour
– 2 teaspoons of dry yeast
– 1 1/2 and 2 teaspoons of sugar
– 1 1/4 cup of warm water
– 1 1/2 teaspoon of salt
– a few welled raisins

What you do

1. First wake up the yeast by taking 1/2 cup of warm water and pour in the 1 1/2 teaspoons of sugar and yeast (only stir after 5 minutes
2. Take a large bowl and mix the two flours and salt together
3. Now make a hole in the middle and poor half of the water and the yeast mixture
4. Mix everything together with your hands and add as much water as needed to make a firm dough
5. You want to knead the dough, preferably on a flat surface, for at least 10 minutes to make it nice and elastic
6. Now let it sit in a light greased covered bowl, on a warm spot
7. After 1 1/2 hours (the dough should have doubled in size) take out your anger on the dough by stomping it once
8. Leave it covered for another 15 minutes
9. Now take the dough and start shaping birds out of it (check the picture)

Easter Bagels
10. When you have shaped 5 birds, make 5 bagel shaped figures. If there is still dough left, make more birds and bagels
11. Put the birds and bagels on a floured surface and leave them covered for 15 minutes
12. Now heat a big pan with water and 2 teaspoons of sugar
13. When the water boils, turn the heat to medium and take a baking tin with greased baking sheet
14. Preheat the oven on 220 degrees Celsius
15. Place the bagels and birds (about 3 at a time) in the boiling water, 90 seconds on one side, then flip it and let them cook for 90 seconds on the other side
16. Put the cooked bagels and birds on the greased baking sheet
17. Poke a little hole where the eye should be. Now place a raisin in the hole

Easter Bagel Bread
18. Once all the birds and bagels are cooked, bake them for about 20 minutes.

Easter Bagel Bread
19. Let them cool a bit and arrange the birds and bagels: a bird should fit on top of a bagel, like a bird on it’s nest
20. Happy Easter!

Easter Bagel Bread
~~~~~~~~~~~
Paasbagels in de vorm van Vogels en Nestjes – recept

Een speciaal paasbrood tijdens de paasbrunch is de finishing touch. Je kan er een maken of kopen, maar je kan er ook iets speciaals van maken met kleine broodjes.

Mijn inspiratie voor deze vogels met nestjes komt van de palmpasentraditie. Toen ik jonger was liep ik op Palmzondag mee in de palmpasenoptocht met m’n palmpasenstok. Deze stok ziet er een beetje uit als een dubbel kruis behangen met snoepslingers met helemaal bovenop een broodje in de vorm van een kip (om een idee te krijgen, deze afbeelding vond ik op internet). Het beste onderdeel van deze traditie: het maken van de stok, omdat je dan ongelimiteerd kon snoepen. En na de optocht: dan mocht je de snoepjes van de stok opeten. Samenvattend: het weekend van Palmzondag was een snoepweekend! En om heel eerlijk te zijn, ik heb geen idee wat deze optocht te maken heeft met Palmzondag.

Er zijn meer speciale paastradities in het oosten van Nederland. Ik denk dat de beste wel het paasvuur is: een grote stapel (meestal) oude kerstbomen die in brand worden gestoken op Eerste Paasdag. Er staat er een in het weiland tegenover het huis van m’n ouders en van wat ik ervan begrepen heb is het de enige die nog met de hand wordt opgestapeld (bekijk hier foto’s van het bouwen en het vuur). En als je in de buurt van Twente woont of bent op Eerste Paasdag: neem een kijkje, het is echt de moeite waard. Dit mooie paasvuur staat in Markelo en wordt altijd tussen 7 en 8 uur ‘s avonds aangestoken.

Oke, terug naar de paasbroodjes. Ik heb vogels en nestjes gemaakt van bageldeeg, hoewel de nestjes gewoon bagels zijn. Bekijk wat ik heb gedaan zodat je je paasbrunch een beetje specialer kan maken! Misschien een goed idee: maak de broodjes, maar bak ze nog niet in de oven. Vries ze in plaats daarvan in, zodat je ze kan bakken op Paasmorgen. Op deze manier kun je uitslapen en toch een heerlijke brunch verzorgen!

Ik heb deze broodjes op bijna dezelfde manier klaargemaakt als de Tomaten Speltbagels, daarom heb ik een deel van dat recept gekopieerd zodat je niet heen en weer hoeft te klikken tussen twee pagina’s.

Dit heb je nodig (voor ongeveer 12 bagels)

– 1 cup speltmeel
– 2 1/2 cup tarwebloem
– 2 theelepels droge gist
– 1 1/2 theelepel suiker
– 1 1/4 cup warm water
– 1 1/2 theelepel zout
– een paar gewelde rozijnen
Dit doe je

1. Begin met het wakker maken van het gist door 1/2 cup water te nemen en daar 1 1/2 theelepel suiker en het gist in te gieten (roer pas na 5 minuten!)
2. Pak een grote kom en roer er zout en de twee soorten meel door elkaar
3. Maak nu een kuil in het meel en giet de helft van het warme water en het gistmengsel erin
4. Meng alles met je handen goed door elkaar en voeg zoveel warm water toe als nodig is om een stevig deeg te vormen
5. Kneed het deeg op een vlakke ondergrond minimaal 10 minuten om het mooi elastisch te maken
6. Laat het deeg nu rusten in een bedekte, ingevette kom op een warme plek (ik zet het altijd in de oven: verhit de oven ongeveer 2 minuten op 50 graden Celsius en zet ‘m dan uit. Nu kan de kom met deeg erin)
7. Na 1 1/2 uur (het moet dan verdubbeld zijn in volume) kun je je energie botvieren op het deeg door er een flinke stomp op te geven
8. Laat het opnieuw rusten, ongeveer 15 minuten
9. Pak het deeg erbij en kneed er een paar vogels van (bekijk de foto)

Easter Bagels
10. Als je ongeveer 5 vogels hebt, maak je ook 5 bagels. Als er nog deeg over is, maak dan meer vogels en bagels
11. Plaats de vogels en bagels op een bakplaat met bloem en laat dit afgedekt nog 15 minuten staan
12. Verhit een grote pan met water en twee theelepels suiker
13. Als het water kookt, zet je het vuur wat lager. Pak er ook een ingevette bakplaat bij
14. Verhit de oven voor op 220 graden Celsius
15. Kook de bagels en vogels nu ongeveer, met drie tegelijk, 90 seconden aan de ene kant, 90 seconden aan de andere kant
16. Leg de gekookte bagels op de ingevette bakplaat
17. Duw een klein gaatje op de plek van het oog en duw er een rozijntje in
18. Als alle vogels en bagels gekookt zijn, kunnen ze in 20 minuten worden afgebakken in de oven
19. Laat de broodjes afkoelen en maak er een mooi geheel van: een vogel zou op een bagel moeten passen, zoals een vogel op z’n nestje zit
20. Fijne Pasen!

Easter Bagel Bread

One Comment on “Easter Bird and Nest Bagels – recipe

  1. Pingback: Easter Inspiration | I Love Green Grass

Leave a Reply

%d