DIY Screen Printing

(voor Nederlands scroll naar beneden)

DIY Screen Print

A few years ago I was really frustrated. I had so many ideas to put on t-shirts, but you were very limited when you wanted to do it yourself instead of sending it to a print shop. And the t-shirt becomes very expensive when you only want one, instead of 50. Luckily there is Inkodye now, so I can transfer my photos to fabric (instead of using the photo transfer paper which will get off after 1 or 2 times in the washing machine), but I also found a way to make screen prints at home. I never thought you could do it at home, but it appeared to be very easy! In this case I made a ‘Sepultura’ shirt for a friend. The only thing you have to keep in mind is that the print cannot be too complicated, because you have to trace every little line.

What you need

– a piece of lace fabric (think: old lace curtain, but not too coarse)
– a t-shirt or other piece of fabric you want to print on
– embroidery hoop – as large as possible
– your design printed on paper in black and white (make sure the print is not bigger than the embroidery hoop)
– Mod Podge or other ‘plain’ glue
– fabric paint
– something you can use as a scraper (I used a light piece of cardboard)
– pencil, paint brushes

What you do

1. Stretch the lace fabric over the hoop

Screen Printing DIY
2. Place the hoop with the fabric facing down on the paper with the design
3. Trace the design with a pencil

Tracing the design
4. Now turn the fabric so the traced design is mirrored and cover everything that shouldn’t be printed with glue
– For example: My t-shirt is black and my print is going to be white. So everything that is white in the print I left open and everything that is black I put glue on. The white paint will only touch the t-shirt through the ‘un-glued’ spots-

Put glue on it
5. Let the glue dry for a few hours
6. Now place the hoop with lace fabric on the t-shirt (so your print will be where and how you want it to be) with the lace fabric touching the t-shirt

Ready for some paint
7. Hold the hoop in place (!) and put a dot of paint in the top of the hoop and scrape it over the screen with the ‘scraper’
8. You can do this multiple times (while holding the hoop in place!) to make sure there is enough paint everywhere or take a brush and paint the ‘holes’ one more time
9. Now take of the hoop and let the paint dry

Screen Print Sepultura
10. My fabric paint needed an iron session of 5 minutes to be fixated – check the instructions on the package of your fabric paint to see what you need to do to fixate it
11. Now show off your screen print!

DIY Screen Print

~~~~~~~~~~

Maak je eigen zeefdruk

Een paar jaar geleden was ik echt gefrustreerd. Ik had zo veel ideëen voor t-shirt prints, maar er was maar weinig mogelijk om deze prints zelf op een t-shirt te drukken. Daarvoor moest je de hulp van een printshop inschakelen. En daardoor worden zelfgemaakte shirts ineens heel duur als je van elke print er maar eentje wil, in plaats van 50. Gelukkig is er nu Inkodye, zodat ik mijn foto’s op stof kan drukken (in plaats van foto printpapier te gebruiken wat al loslaat na 2 keer wassen), maar ik heb ook een manier gevonden om thuis een zeefdruk te maken. Ik wist niet dat je het ook zelf kan doen en het blijkt ook nog eens heel makkelijk te zijn! In dit geval heb ik een ‘Sepultura’ shirt gemaakt voor een vriend. Waar je wel aan moet denken voordat je hier aan begint is dat de print niet te ingewikkeld kan zijn, want je moet elk lijntje overtrekken.

Dit heb je nodig

– een stuk oud vitrage stof (maar niet te grof)
– een t-shirt of ander stuk stof waar je je print op wilt hebben
– borduurring – de grootst mogelijke
– je design geprint op papier  in zwart-wit (zorg ervoor dat je print niet groter is dan je borduurring)
– Mod Podge of een ander soort simpele lijm
– textielverf
– iets wat je als schraper kan gebruiken (ik heb een dun stukje karton gebruikt)
– pen/potlood en verfkwast

Dit doe je

1. Span de vitrage stof in de borduurring
2. Leg de ring met de stof naar beneden op het papier met geprint design
3. Trek het design over met een pen of potlood
4. Draai nu de ring zodat het overgetrokken design in spiegelbeeld te zien is en bedek alles wat niet geprint moet worden met lijm
– Bijvoorbeeld: Mijn t-shirt is zwart en mijn print wordt wit. Daarom laat ik alles wat in mijn geprinte design wit is open en alles wat zwart is bedek ik met lijm. De witte verf komt alleen op plekken waar de vitragestof niet bedekt is met lijm-
5. Laat de lijm een paar uur drogen
6. Leg nu de ring weer met de stof naar beneden op het t-shirt (zorg ervoor dat je ring op de plek neerlegt waar de print moet komen)
7. Hou de ring op z’n plek (!) en plaats een flinke dot verf bovenaan in de ring en schraap dit naar beneden met de ‘schraper’
8. Je kan bovenstaande meerdere keren herhalen (terwijl je de ring op z’n plek houdt!) zodat je zeker weet dat alle hoekjes van je print bedekt zijn met verf of je pakt een kwast en verf de gaten nog een keer
9. Haal nu de ring van het t-shirt en laat de verf drogen
10. Mijn textielverf had nog een strijksessie van 5 minuten op de hoogste stand nodig om gefixeerd te worden – kijk even in de gebruiksaanwijzing van jouw textielverf wat je moet doen om het te fixeren
11. Nu kun je stralen in een t-shirt met eigen zeefdruk!

7 Comments on “DIY Screen Printing

  1. Pingback: Drowning in Desire | DIY Screen Printing Idea

  2. Pingback: Batman Bleach Shirt – diy | I Love Green Grass

Leave a Reply

%d bloggers like this: