Galaxy Print Quote Tutorial

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Galaxy Quote Print2

Galaxy on the legs, feet and now on the wall! I was looking for a nice way to put an inspiring quote on the wall and found it through another galaxy. I used a NASA Hubble Space Telescope picture to get the ‘galaxy in the words’. And I used a quote from the wise Albert Einstein, but you can use the quote that fits your house the best. Just follow the instructions listed below to make your own galaxy quote poster. The instructions are written for Photoshop, but if you use another photo editing program it would probably work the same way. Click on the images to enlarge.

What you do

1. Start by saving this image on your computer
2. Now open a new document in Photoshop, for print and make it the size you want your print to have

Galaxyquote1copy I
3. The document is empty and has only 1 layer (make sure you see your layers by choosing ‘Window > Layers’)

Galaxyquote2 II
4. Create another layer by choosing ‘Layer > New > Layer and then click OK’

Galaxyquote3 III
5. Type the quote you like, with the Type Tool, and adjust the font and size. Choose a big and/or bold font, otherwise the galaxy wouldn’t be visible
6. You will see that the text will have it’s own layer
7. Now go to layer 1 (the layer we just created in step 4) and place the galaxy image (that you saved on your computer in step 1) in that layer by choosing ‘File > Place and browse to find the image and click OK’

Galaxyquote4 IV

8. The image will show under the text. When the image is not filling your printable area choose ‘Image > Transform > Scale ‘ and drag the side of the documents to the corners of your printable area (with the arrow tool arrow )

Galaxyquote5 V
9. Once the image is covering the whole area, make another layer (the same way you did in step 4)
10. That layer should become the white area we see in the end result. While working in the new layer, select the whole area by choosing ‘Select > All’
11. We make this selected area white by choosing ‘Edit > Fill’ then choose ‘White’ under ‘Contents’ and click OK.

Galaxyquote6 VI
12. The whole area is now white again, with only the quote visible
13. Click on the text layer (in your layers window) and rasterize it by choosing ‘Type > Rasterize Text Layer’
14. Now select the rasterized text by choosing the ‘Quick Selection Tool’ Selection from the toolbar (normally on your left) and move over the text while holding your right mouse
15. You will see that the text will become selected (if not the whole text is selected, mouse over it a bit more with the Quick Selection Tool)
16. Once the text is selected choose the (white painted) layer we made in step 9 and press ‘Delete’ on your keyboard or choose ‘Edit > Clear’
17. It looks like nothing is happened, but now let the magic work by making the text layer invisible: click on the eye-symbol of the text layer in your layer window (see image)

Invisible layer VII
18. Deselect by choosing ‘Select > Deselect’
19. Save your beauty as an .jpg by choosing ‘File > Save as’ and then choose under ‘Format’ ‘JPEG’

Saving VIII
20. Now print (or let it print) and hang it to make your room even more personal!

~~~~~~~~~~

Galaxy Print Quote

Galaxy op de benen, voeten en nu ook aan de muur! Ik was aan het kijken naar een mooie manier om een inspirerende quote aan de muur te hangen en die heb ik ook gevonden, weer aan de hand van een sterrenhemel. Ik heb een NASA Hubble Space Telescope foto gebruikt om de sterren in de woorden te krijgen. En ik heb een quote gebruikt van Albert Einstein, maar je kan elke quote nemen die je mooi vindt.Volg gewoon de instructies op die ik hier beneden beschreven heb om je eigen galaxy quote poster te maken. De instructies zijn voor Photoshop gemaakt, maar als je een ander foto editing programma gebruikt zal het op bijna dezelfde manier werken. Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.

Dit doe je

1. Begin met het opslaan van deze foto op je computer
2. Open een nieuw document in Photoshop, voor print en pas de afmetingen aan aan het door jouw gewenste formaat (zie afbeelding I)
3. Het document is leeg en heeft slechts 1 laag (als je het ‘Layers’ venster niet ziet, kies dan ‘Windows > Layers’)
4. Maak nog een laag aan door ‘Layer > New > Layer’ te kiezen en op OK te klikken
5. Type de quote van jouw keuze met de ‘Type tool’ en verander lettertype en grootte. Kies wel een groter en dikker lettertype, anders zijn de sterretjes niet zichtbaar
6. Je zult zien dat de tekst zijn eigen laag heeft gekregen
7. Ga nu naar laag 1 (de laag die we net gemaakt hebben in stap 4) en plaats de galaxy foto (die je hebt opgeslagen in stap 1) in deze laag door te kiezen voor  ‘File > Place en dan te bladeren naar de opgeslagen afbeelding gevolgd door OK’
8. De foto zal onder de tekst te zien zijn. Als de foto niet de hele print beslaat kies dan ‘Image > Transform > Scale’ en sleep de zijkanten van het document naar de hoeken van de print (met de pijl arrow)
9. Als de foto de hele achtergrond beslaat, maak je nog een laag (op dezelfde manier als je hebt gedaan in stap 4)
10. Deze laag wordt het witte gedeelte die uiteindelijk in het eindresultaat te zien is. Terwijl je in deze nieuwe laag blijft, kies je ‘Select > All’
11. Dit geselecteerde gedeelte wordt wit door te kiezen voor ‘Edit > Fill’ en kies dan voor ‘White’ onder ‘Contents’ en klik dan OK (zie afbeelding VI)
12. De print is nu weer wit geworden, en alleen de quote is zichtbaar
13. Klik op de tekst laag (in je lagen venster) en maak er een raster van door te kiezen voor ‘Type > Rasterize Text Layer’
14. Selecteer de gerasterde tekst nu aan de hand van de ‘Quick Selection Tool’Selection, te vinden in de werkbalk meestal aan de linkerkant van het scherm en beweeg over de tekst terwijl je de rechtermuisknop ingedrukt houdt
15. Je zult zien dat tekst geselecteerd is (als niet de hele tekst geselecteerd is, ga dan met de ingedrukte muis over de gedeelten die niet geselecteerd zijn)
16. Als alle tekst geselecteerd is ga dan naar de (wit gekleurde) laag die we gemaakt hebben in stap 9 en druk op ‘Delete’ op je toetsenbord of kies ‘Edit > Clear’
17. Het lijkt alsof er niets gebeurd is, maar nu komt de verrassing: klik op het oogsymbool van de tekstlaag in je lagen venster (zie afbeelding VII)
18. Deselect alles door ‘Select > Deselect’ te kiezen
19. Sla je print op als een JPEG door te kiezen voor ‘File > Save as’ en kies dan onder ‘Format’ voor ‘JPEG’
20.Print (of laat het printen) je poster en hang het in je kamer op om deze nog mooier te maken!

One Comment on “Galaxy Print Quote Tutorial

  1. Pingback: Moving Update #6 Decorating our hallway | I Love Green Grass

Leave a Reply

%d