Follow me on Facebook

(voor Nederlands scroll naar beneden)
Facebook Page

Just want to let you guys know that this blog has a little tail on Facebook. I am really happy with all you following my blog! So I thought, you may like the extra tips I give you on Facebook. If so, just check my Facebook site.

Anyway, thanks for following my adventures, in whatever way!

~~~~~~~

Ik wilde jullie even laten weten dat dit blog een staartje heeft op Facebook. Ik ben heel blij met iedereen die mijn blog volgt. Dus dacht ik dat je het misschien ook wel leuk zou vinden om wat extra tips te krijgen via Facebook. Als dit het geval is, bekijk dan even de I Love Green Grass Facebooksite.

In ieder geval bedankt voor het volgen van mijn avonturen, op wat voor manier dan ook!

Leave a Reply

%d