My Inkodye Project

(voor Nederlands scroll naar beneden)

My Inkodye Project

Last week I told you about Inkodye and how it works. I did a few projects with the dye and I think I figured out what I should do to get better prints. For example that the Inkodye will be easier to put on fabric when you mix it with a little bit of water. This way it will cover your fabric more even. You can also paint the fabric unevenly on purpose, like I did with the project below. And the lighter the fabric, the better you can see your print, obviously. A white fabric will work the best, so I think it is good to start with that. The project below was an experiment, but I am happy with the result. Although it is hard to see the print, I think the color combines nicely with the rest of the tunic.

Tip: I used a tunic for this project that had a stain and bleached and inkodyed my way over it. This way I could give my tunic a second life!

What you need

– Inkodye
– bleach
– tablemat/some sort of plastic pad
– 2 small paint rollers or paint brushes
– glass plate
– transparency sheet for the type of printer you own

What you do

1. Figure out what you want to print and open that photo/image in a photo editing program
2. Your print should be black and white in order to print it. In Photoshop you go to Image>Adjustments>Hue/Saturation and slide the slider in the Saturation bar to the left
3. Now your image is black and white, you have to make a negative image. In Photoshop: Image>Adjustments>Invert
4. Time to print the image on the transparancy sheet (my printer has its own opinion, so the only way I could print the sheet was to tape it to paper, otherwise it was unrecognisable for the printer)
5. Your print is done, time to prepare the fabric. In this project I made an area lighter with bleach

Bleach on t-shirt
6. Surround the area you want to make lighter with tape, I made a triangle

Tape the sides
7. Paint the fabric with a mixture of 2/3 bleach and 1/3 water and leave it for a few hours (in a well ventilated area!)
8. Check if the fabric is light enough, otherwise repeat the bleaching
9. Wash the fabric a couple of times so there is no bleach inside the fabric anymore and let it dry
10. Place the area you want your image on on a pad or tablemat. Make sure the rest of the fabric is out of the way/taped back
11. Tape around the area you want to color
12. Now make sure you dim the lights in the room
13. Paint the area with a mixture of 1/2 Inkodye and 1/2 water – don’t over do it, but make sure every corner is covered
14. Place your printed transparancy sheet on the painted area with the glass plate on top and bring everything outside in the sun(make sure the print doesn’t move!)
15. Leave it for at least 10 minutes, but depending on the weather even a bit longer
16. Once you think the ink isn’t coloring anymore, bring everything inside
17. Now wash it hot with detergent, twice. I don’t have a top loader, so I did it by hand
18. Hang your fabric to dry and wear or admire it 🙂

Floating around in Inkodye

~~~~~~~~~~

Mijn Inkodye Project

Vorige week heb ik hier al geschreven over Inkodye en hoe het werkt. Ik heb een paar projectjes gedaan met de verf en ik denk dat ik erachter ben wat ik moet doen om betere prints te krijgen. Zoals dat de Inkodye makkelijker aan te brengen is als je deze mengt met water. Op deze manier wordt de inkt gelijkmatiger verdeelt en zal de kleur dat ook zijn. Maar je kan de inkt ook met opzet ongelijkmatig verdelen, zoals ik deed met het project hier beneden. Iets anders waar ik achter ben gekomen, maar wat eigenlijk enorm voor de hand ligt: hoe lichter de stof des te beter je de print kan zien. Een witte stof werkt het beste, dus als je het nog niet gedaan hebt kun je daar beter mee beginnen. Het project hieronder is een experiment, maar ik ben zeer tevreden met het resultaat. Hoewel het lastig is de print goed te zien, denk ik dat de kleur van de inkt goed combineert met de rest van de tuniek.

Dit heb je nodig

– Inkodye
– bleek
– placemat of ander soort plastic onderlegger
– 2 kleine verfrollers of verfkwasten
– glazen plaat
– transparante sheets/overhead sheets geschikt voor jouw printer

Dit doe je
1. Zoek een afbeelding of foto die je graag wilt printen en open deze in een fotobewerkingsprogramma
2. Je print moet zwart/wit zijn om het goed te kunnen printen. In Photoshop ga je naar Image>Adjustment>Hue/Saturation en beweeg je de cursor van de balk Saturation naar links
3. Nu is je afbeelding zwart/wit, maar hij moet ook nog negatief. In Photoshop: Image>Adjustment>Invert
4. Nu kun je de afbeelding printen op een transparante sheet (mijn printer heeft z’n eigen wil, dus de enige manier om de sheet te printen was om het aan papier vast te tapen)
5. Je print is klaar, nu ga je de stof klaarmaken. In dit project heb ik een lichter gedeelte gemaakt met bleek
6. Plak tape rond het gedeelte dat je lichter wilt, ik heb een driehoek gemaakt
7. Verf de stof met een mix van 2/3 bleek en 1/3 water en laat dit een paar uur intrekken (op een goed geventileerde plek)
8. Bekijk of de stof licht genoeg is, zo niet dan herhaal je het bleken
9. Was de stof een paar keer, zodat er geen bleek meer in de stof zit, en laat het drogen
10.Leg de stof met de plek waar de print moet komen op een placemat of onderlegger. Stop de rest van de stof goed weg of tape het aan het de achterkant vast
11.Plak tape rond het gedeelte dat gekleurd moet worden
12.Nu is het belangrijk om het licht te dimmen in de kamer
13.Verf de stof met een mix van 1/2 Inkodye en 1/2 water – zorg ervoor dat het niet druipt van de verf, maar wel dat alle stof goed bedekt is
14.Plaats je geprinte sheet op de geverfde stof, leg daar een glasplaat op en zet alles buiten in de zon (zorg ervoor dat de print niet beweegt!)
15.Laat het minimaal 10 minuten buiten liggen, afhankelijk van het weer langer
16.Als je denkt dat de kleur niet meer verandert, neem alles weer mee naar binnen
17.Was de stof twee keer met warm water en wasmiddel
18.Laat de stof drogen en draag of bewonder het 🙂

One Comment on “My Inkodye Project

  1. Pingback: DIY Screen Printing | I Love Green Grass

Leave a Reply