My Money Saving Tips

(voor Nederlands scroll naar beneden)

There are a lot of ways to save money. I figured I can tell you a few of mine, maybe it helps you. We are in a crisis after all.

Do I Really Need This?
When shopping, whether it is food, clothes or something else, I always ask myself: Do I really need this? Most of the times I do not need it and the minute I walked out of the store I had already forgotten about it. And sometimes I come to an agreement with myself that I need it because it makes me happy.

Shopping List
When you make a shopping list you can figure out what to eat for the two or three coming days. It helps you shop more effectively and save money, because you will buy less things impulsively. And you keep those coins in your pocket because buying food for a few days at once = fewer times in the grocery store = buying less = saving money. I read somewhere that you spend more money when you visit the supermarket a few times a week in comparison to once a week groceries.  Another plus is you plan what you buy. So less stack and hopefully less food that is thrown away (see my last post about reducing the amount of food you want to throw away!).

Shopping Offers
Making a shopping list has another plus. You can adjust your meals to the special offers your shop is giving you! This way you will also get creative and eat things you normally wouldn’t do so.

Left-Over Day
Include a ‘left-over’ day on your shopping list. Buy and cook a bit more then you normally would do and keep the left-overs in your fridge. After two or three days I normally collect enough left-overs. A double win: one day without having to cook and you save money! You will also be less attracted to eat out or have take-out food when you want to have a day without cooking.

Sale Shopping
If you plan to buy new clothes, try to do it in a period of the year when shops have their big sales. Or look for an outlet shop. I can assure you: no one will notice if you wear something from the last season. Especially not nowadays where it seems like a new trend is born every week. (I get so excited when I buy, for example, a cute dress for 7 E instead of the 30 that it costed before the 70% off. How about you?).

Internet Shopping
The shops are not always having a sale. That’s why I also surf a lot. Checking where I can get the cheapest products and if it is better to buy my sport shoes online (Yes it actually is! Once you have a favorite model you can easily purchase them online. This time mine were 70 E instead of the 100 E they were sold for in the store.) Once you have decided on buying something online, check the internet for discount vouchers. Big online stores always have some special online offers.

The tips above are all about buying things. The ones listed below are general tips.

Bike
It is easy for me to say, because I don’t own a drivers license nor a car. That’s why I always bike to my volleyball training, the gym, the grocery store and other things I need to do. And it is really a money saver. It is harder if you are not living in or near a city, so this is not so easy for everyone. But think about going to the gym by bike! You will get some extra exercise and a bit of fresh air.

Making/Reusing Your Clothing
No, I am not a sewing wonder. But adjusting t-shirts and skirts isn’t so hard to do (really, try it with something you never wear and see how it turns out) or ask someone who can, like a grandma. My christmas outfit, for example, was a 30 year old dress my grandma once made, which I adjusted. Everyone loved it!

Save Energy
So obvious and so easy: saving energy = saving money. Turning down the radiator a little bit and wearing a warm sweater, shower 1 minute shorter, turn off lights when you leave the room and all the other things you can think of to reduce your energy usage. There is one I want to hightlight though: killing the stand-by. Why is it that modern electronics seem impossible to turn off? It is not only annoying, it can even be dangerous; it is rare but it can cause a fire. My solution? Put a movable socket with switch between the electronics and the socket in the wall (the sockets in Germany and Holland are standard without a switch) and use it 🙂

~~~~~~~

Bespaar Geld Tips

Er zijn veel manieren om geld te besparen. Ik bedacht me dat ik een paar van mij wel kan delen, misschien helpt het je. We zitten tenslotte in een crisis.

Heb ik dit echt nodig?

Als je gaat shoppen, vraag jezelf dan altijd: Heb ik dit echt nodig? Meestal heb je het niet echt nodig en op het moment dat je de winkel uitloopt, ben je het alweer vergeten. Soms maak ik een afspraak met mezelf dat ik het nodig heb omdat het me gelukkig maakt.

Boodschappenlijstje

Als je een boodschappenlijstje maakt kun je van tevoren bedenken wat je de komende twee of drie dagen wilt eten. Op deze manier doe je effectiever je boodschappen en bespaar je geld, want je bent minder geneigd impulsaankopen te doen. En je houdt je geld in je zak op het moment dat je voor een paar dagen in een keer boodschappen doet = minder vaak in de supermarkt = minder kopen = geld besparen. En nog een mooie bijkomstigheid is dat je plant wat je koopt. Dat betekent minder voorraad en dan ook hopelijk minder weggegooid eten (lees m’n laatste post over het weggooien van eten en de houdbaarheidsdatum).

Aanbieding Shoppen

Een boodschappenlijstje maken heeft nog een voordeel. Je kan je maaltijden aanpassen aan de producten die in de aanbieding zijn bij jouw supermarkt. Nog een voordeel is dat je wat creatiever gaat eten, omdat je dingen koopt die je normaal gesproken misschien niet zo snel zou kopen.

Restjesdag

Houd rekening met een restjesdag als je je boodschappenlijstje maakt. Koop en kook net iets meer dan je normaal gesproken zou doen zodat je genoeg eten overhoudt om op restjesdag van te eten. Nog een mooie bijkomstigheid: je hoeft niet te koken en je bespaart geld. Op deze manier ben je ook niet zo snel geneigd om eten af te halen of uit eten te gaan als je even niet wil koken.

Sale Shopping

Als je plant om nieuwe kleding te kopen, probeer dat te doen als je er sale is. Of ga shoppen bij een outlet winkel. Ik kan je verzekeren: niemand heeft het door als je kleding draagt van het vorige seizoen. Helemaal niet nu waarin het lijkt alsof elke dag een nieuwe trend geboren is. (Ik word zo enthousiast als ik bijvoorbeeld een leuk jurkje heb gekocht voor 7 Euro in plaats van de 30 Euro dat het daarvoor gekost heeft. Heb jij dat ook?).

Internet Shopping

De winkels hebben niet altijd een sale. Daarom zoek ik ook veel online naar koopjes. Kijken waar je de goedkoopste producten kan kopen en of het goedkoper is je sportschoenen via internet te kopen (ja, een stuk goedkoper! Als je eenmaal weet welk model jou goed zit en je weet de maat, dan is het heel eenvoudig vergelijkbare schoenen online te vinden. Deze keer heb ik mijn sportschoenen voor 70 Euro gekocht in plaats van de 100 Euro die ze in de winkel kosten.) Als besloten hebt om iets online te kopen, kijk dan even of er nog vouchers te vinden zijn voor de onlinewinkel waar jij iets koopt.

Bovenstaande tips gaan allemaal over het kopen van dingen. Hieronder staan een paar algemene tips.

Fiets

Het is makkelijker voor mij om te zeggen, omdat ik geen rijbewijs heb en dus ook geen auto. Daarom ga ik altijd met de fiets naar een volleybaltraining, naar fitness, naar de supermarkt en alle andere dingen die ik doe. Het is scheelt echt in geld, je krijgt wat beweging en frisse lucht. Maar als je op een plek achteraf woont waar je een auto nodig hebt dan is deze tip misschien niet zo handig.

Maken/Vermaken van je kleding

Nee, ik ben geen naaiwonder. Maar het vermaken van t-shirts en rokken is niet zo heel moeilijk (echt, probeer het met iets dat je nooit draagt en kijk hoe dat wordt) of vraag iemand die het goed kan, zoals je oma. Mijn kerstoutfit bijvoorbeeld, was een 30 jaar oude jurk die ooit door m’n 0ma gemaakt en gedragen is, waar ik weer wat aan vermaakt heb. Iedereen vond het geweldig!

Energie Besparen

Heel makkelijk en voor de hand liggend : besparen van energie = besparen van geld. Je verwarming een beetje lager zetten en een warme trui aan, 1 minuutje korter douchen, het licht uitzetten als je de kamer uitgaat en alle andere dingen die je kan bedenken om je energieverbruik te verminderen. Er is er wel eentje die ik graag wil uitlichten: het ‘doodmaken’ van de stand-by. Waarom is het dat bij moderne electronica het onmogelijk lijkt om ze gewoon helemaal uit te zetten? Het is niet alleen irritant, het kan ook gevaarlijk zijn, het kan namelijk brand veroorzaken. Mijn oplossing? Neem een stekkerdoos met een knop en gebruik deze om je electronica in te pluggen. Op deze manier kun je ze helemaal uitschakelen als je gaat slapen of op vakantie gaat.

One Comment on “My Money Saving Tips

  1. Pingback: DIY – Spice up your Lunchbox | Green Grass

Leave a Reply

%d bloggers like this: