Best Before

(voor Nederlands scroll naar beneden)

best before
image msn.com

Last week I read this online. It happens to me and, I think, not only to me. You open your fridge or food cabinet and notice the packages in the back. Because you cannot even remember anymore when you bought it, you check the dates and they are days, weeks even months passed there ‘best before’ date. Let me give you some tips on what do with the food that is stacked away for too long.
I recently figured out there are two different kind of printed dates on your food : the ‘best-before’ date and the ‘use-by’ date.

> First check which kind of durability date is printed on the food use by or best before.

Use By

The use-by date is printed on food that will make you sick/is unhealthy to eat afer that date, like meat and most of the chilled foods.

> You cannot keep this weeks past it date, but a few days isn’t always a problem. So check the food by looking at it and smelling it. Milk for example: if it smells sour, don’t drink it. But if the milk tastes normal and there aren’t any lumps when you poor it in a glass, it is safe to drink it.

Best Before

The best-before date is more an indication. After that date the manufacturer expects the product to be of lesser quality. So this does not necessarily mean you cannot eat it anymore!

> Don’t throw away this kind of food before you checked it. In my case 90 procent of the things that I find hiding in my closet with a date that lies in the past is still perfectly usable. Herbs, honey, candy, canned foods, dry pasta etc. etc. still taste wonderful even a year after the best-before date. Because of crystallization products like honey and chocolate can change a bit in their appearance. Liquid honey will slowly form a solid mass. Just put the jar a few minutes in a warm water bath and it has its liquid form again. And the chocolate? It is chocolate! Does it matter if it has a bit of a white coating? In case of flour or teabags, check the package for little tiny holes. Holes indicate the presence of little bugs. A lot of other products may not look perfect anymore, but still tastes good. Use the internet as a resource if you want to know more about how to check the freshness of the product (Did you know you can the freshness of eggs by putting them in a bowl filled with cold water? Sinking = fresh, floating = bad.).

You still want to keep your eyes open: strange colors or odor and your gut are the best indication.

So please stop throwing away food without checking it! It will save you money and it will help a little bit in wasting less food.

http://www.fsai.ie/faqs/best_before_and_use_by_dates.html

~~~~~~~~

Ten Minste Houdbaar Tot

Vorige week las ik dit online. Het overkomt mij en, denk ik, niet alleen mij. Je doet je koelkast of keukenkastje open en ziet wat pakken achterin staan. Omdat je niet eens meer kan herinneren wanneer je deze gekocht hebt, check je de datum. Wat blijkt? De pakken pasta/lasagnesaus/sojasaus zijn dagen, weken of zelfs al maanden voorbij hun ‘ten minste houdbaar tot’ datum. Laat me je een paar tips geven wat te doen met dit eten en andere blikken, potten en pakken eten die te lang in je kast of koelkast hebben gelegen.

>Kijk eerst wat voor houdbaarheidsdatum er op de verpakking staat – ‘ten minste houdbaar tot’ of ‘te gebruiken tot’.

Te gebruiken tot

Deze datum staat op de verpakking van eten dat snel bederft en je ziek kan maken als het bedorven is, zoals vlees en de meeste gekoelde producten.

> Je kan dit eten niet weken na de houdbaarheidsdatum gebruiken, maar een paar dagen hoeft geen probleem te zijn. Controleer het eten door goed te kijken en te ruiken. Een voorbeeld is melk: als het zuur is, drink het dan niet. Maar als de melk na de houdbaarheidsdatum nog steeds goed ruikt en er geen klontjes in zitten kun je het prima gebruiken.

Ten minste houdbaar tot

Deze datum is meer een indicatie. Na de ‘ten minste houdbaar tot’ datum de fabrikant verwacht dat het produkt minder van kwaliteit is. Dit betekent niet dat het niet meer te eten is!

> Gooi het eten niet weg voordat je het gecontroleerd hebt. In mij geval is 90 procent van de pakken met eten die ik achterin mijn keukenkastje vind met een datum die in het verleden ligt nog steeds goed te eten. Kruiden, honing, snoep, ingeblikt eten, droge pasta enz. enz. smaken nog steeds lekker, zelfs een jaar na de ‘ten minste houdbaar tot’ datum. Door kristallisatie kan het uiterlijk van producten zoals honing en chocolade een beetje veranderen. Vloeibare honing wordt langzaam een vaste brok honing. Wil je het weer omtoveren tot vloeibare honing? Gewoon de pot een paar minuten onder de warme kraan houden de honing is weer smeerbaar. En de chocolade? Het is chocolade! Maakt het dan uit of het een beetje wit uitgeslagen is? In het geval van theezakjes of een pak bloem kun je de verpakking controleren op kleine gaatjes. Gaatjes wijzen op beestjes. Bovengenoemde produkten en nog heel veel ander eten smaakt nog steeds prima, ook als het er niet meer perfekt uitziet. Gebruik het internet als een bron om erachter te komen hoe je je producten kan controleren op hun houdbaarheid (Wist je dat je kan checken of eieren nog goed zijn door ze in een kom met koud water te leggen? Zinken = vers, drijven = bedorven).

Je wilt wel je ogen op houden: vreemde kleuren en geuren zijn de beste indicatie wat betreft de versheid van het eten.

Gooi alsjeblieft geen eten meer weg zonder het eerst te controleren! Het helpt je geld te besparen en het zorgt ervoor dat er minder voedsel wordt verspild.

Leave a Reply

%d