Vegan Witch Fingers

(voor Nederlands scroll naar beneden)

Halloween is quit new for me. Of course I knew the concept and all that comes with it, but never had children outside my front door all dressed up. That changed last year, when two little cute witches appeared and asked me kindly for candy. Because I really like the idea I already carved a pumpkin as a sign that we are Halloween-loving people (and the pumpkin looks scarier by the day, as in it is turning green from the inside). I also decided to bake Halloween treats, you never know if those witches are coming back this year. So, I made a cookie they will appreciate. And for your interest, not all witches eat children: some are vegan or cannot eat gluten, that’s why I made these treats suitable for all witches.
I based it on this recipe.

What you need

> 75 grams of sugar
> 150 grams of flour (you can take glutenfree)
> 100 grams of vegetable butter
> almonds (about 20)
>1 tablespoon red jam (choose your flavor)
> pinch of salt

What you do

1. Mix the sugar, flour and salt in a bowl
2. Add the butter in small pieces


3. Mix and knead until you can form a ball of dough


4. Set the oven on 150 degrees Celcius
5. Start molding fingers out of the dough (two bumps that present the knuckles and a hole at the end where the ‘fingernail’ will come). I made the mistake of making them too big and chuncky, so make slender and small fingers


6. Align the fingers on a baking sheet and make a few cuts on the knuckles with a knife
7. Bake the cookies in 20 minutes
8. After the cookies are cooled add the jam and almonds. Put a bit of jam in the hole for the fingernail and put an almond on top
9. Don’t they look scary??

~~~~~~~~~

Heksenvingers Koekjes voor Halloween

Halloween is relatief nieuw voor me. Ik ken het concept natuurlijk en alles wat daarbij komt kijken, maar ik heb nog nooit verklede kinderen aan de voordeur gehad. Tot Halloween vorig jaar, toen stonden daar twee schattige heksjes die me vriendelijk vroegen om snoepjes. Omdat ik het idee heel leuk vind heb ik alvast een pompoen uitgehold en uitgesneden als een teken naar de buurt toe dat wij Halloween-vriendelijke mensen zijn (de pompoen ziet er met de dag enger uit; hij begint groen te worden van binnen). Ik heb ook bedacht om een Halloween traktatie te bakken, je weet nooit of die heksjes terug komen dit jaar! Daarom heb ik koekjes gebakken die ze waarschijnlijk wel kunnen waarderen. Ter informatie: niet alle heksen eten kinderen, sommigen zijn veganist of eten glutenvrij. Deze koekjes zijn geschikt voor alle heksen.
Ik heb het op dit recept gebaseerd.

Dit heb je nodig

> 75 gram suiker
> 150 gram meel (je kan hiervoor glutenvrij nemen)
> 100 gram plantaardige boter
> amandelen (een stuk of 20)
> 1 eetlepel rode jam (kies je smaak)
> klein beetje zout

Dit doe je

1. Mix suiker, meel en zout in een kom
2. Voeg de boter in stukjes toe
3. Mix en kneed tot je een deegbal kan vormen
4. Stel de oven in op 150 graden Celcius
5.Begin met het kneden van vingers (twee knokkels en een uitsparing voor de nagel). Ik heb de fout gemaakt ze iets te dik en grof te maken, dus maak ze lang en slank, ze worden breder in de oven
6. Leg de ‘vingers’ op een bakplaat en maak met een mes een paar snijlijntjes op de knokkels
7. Bak de koekjes in 20 minuten
8. Als de koekjes afgekoeld zijn, maak je ze af met jam en amandelen. Een klein beetje jam in de uitsparing voor de nagel en daar de amandel bovenop
9. Zien ze er niet eng uit??

3 Comments on “Vegan Witch Fingers

  1. Pingback: Top 5 Favorite Recipes | I Love Green Grass

  2. Pingback: Halloween Scary Eye Cookies | I Love Green Grass

  3. Pingback: Uitdelen op school: Top 10 griezelige Halloween traktaties | SRSCK

Leave a Reply