Bracelets for your friends (or for you)

(voor Nederlands scroll naar beneden)

The other day I noticed that home-made bracelets are back and rocking a lot of wrists! Well, maybe they are not home made at all, but they look like the ones I used to make when I was younger. That’s why I tried it again and found out it is the same as riding a bike. Once you know how to do it, you will never forget. Making your own bracelet is fun to do and you can do it almost everywhere. Check below how to, if you want to make your own or you need a nice christmas present (you can never start too early with making your christmas presents).

What you need >

yarn in different colors (cotton is the easiest to work with)

What you do

1.Decide what kind of bracelet you want to make. I made 2 different kinds.

Straight lines (the blue and white one in the picture above)
2a. For this bracelet you will need 4 different colors
3a. Cut 2 strands of 1 meter of each color
4a. Tie a knot
5a. Arrange the colors > the strands of the same color side by side
IA
6a. Start with the first string of the first color (in the picture bright blue), you will work with this string until you are at the end of the ‘row’
7a. Make a ‘4’ out of it (place the first string over the next string in a 90 degrees angle)
IIA
8a. Then put the string underneath the second into the ‘belly of the 4’ (see picture)
IIIA
9a. Pull it up while holding the other string down. Tie it tight, but not too tight (see picture IIB below)
10a.Make another knot the same way (you always make 2 knots on one string)
11a.Switch to the second string and repeat 7a till 10a
12a.After you tied all the strings and you made 1 row, start from the beginning
13a.Take the first string (this is still the same color, because we have 2 strings of the same color!)
14a.Repeat 7a till 11a
IVA
15a.Do this until your bracelet is long enough. Remember to always tie 2 knots on a string

V-bracelet (the yellow-green-blue one)
2b. For this bracelet you will need 4 different colors
3b. Cut 2 strands of 1 meter of each color
4b. Tie a knot
5b. Arrange the colors > the strands of the same color opposite each other as if there is a mirror in the middle
6b. Start with the first string on the left (green string in the picture)
IB
7b. Make a ‘4’ out of it (place the first string over the next string in a 90 degrees angle)
8b. Then put the string underneath the second into the ‘belly of the 4’ (see picture IIIA above)
9b. Pull it up while holding the other string down. Tie it tight, but not too tight
IIB
10b.Make another knot the same way (you always make 2 knots on one string)
11b.Switch to the second string and repeat until you have reached the middle (that is between the 2 strings of the same color next to each other, see picture)

IIIB
12b.Now start with the first string on the right, it has the same color as the string you already worked with
13b.Make a ‘mirrored 4’ out of it (place the first string over the next string in a 90 degrees angle, but the ‘belly of the 4’ should point to the right

IVB
14b.Follow 8b till 11b 15b.Now you have the 2 strings of the same color you worked with next to each other. Tie them like you did in 7b till 10b to avoid a gap.

VB
16b.This is the first ‘v’ of many. Work the other colors the same as explained above to make your bracelet as long as you like.

Good luck with making your own bracelets and if you have any questions: Shoot!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Armbandjes voor je vrienden (of voor jezelf!)

Het viel me de laatste tijd op dat de zelfgemaakte armbandjes weer helemaal hot zijn en veel te zien aan armen van meiden, maar ook mannen! Misschien zijn deze armbandjes dan wel helemaal niet zelfgemaakt, ze zien er uit als de armbandjes die ik maakte toen ik jonger was. Daarom heb ik even gekeken of ik nog wist hou het moest en ik ben er achter gekomen dat het hetzelfde is als met het rijden van een fiets: als je een keer weet hoe het moet, dan verleer je het niet. Je eigen armbandjes maken is leuk om te doen en je kan het ook nog eens overal doen! Hier beneden staat beschreven hoe ik bovenstaande armbandjes gemaakt heb, voor als je bijvoorbeeld een kerstkadootje nodig hebt (je kan nooit vroeg genoeg beginnen met het maken van kerstkadootjes).

Dit heb je nodig

> garen in verschillende kleuren (katoen is het makkelijkst om mee te werken)

Dit doe je

1. Kies de armband die je wil maken, ik heb twee verschillende gemaakt.

De rechte lijnen armband (op de foto de armband met de blauwe en witte kleuren)
2a. Voor deze armband heb je 4 verschillende kleuren garen nodig
3a. Knip 2 stukken van 1 meter van elke kleur garen
4a. Knoop de garens samen
5a. Organiseer de kleuren > kleur bij kleur (zie foto IA)
6a. Begin met de eerste draad van de eerste kleur, werk met dit draad totdat je aan het eind van de rij bent
7a. Maak een ‘4’ door de eerste draad in een hoek van 90 graden over het tweede te leggen (zie foto IIA)
8a. Dan ga je met de eerste draad onder het tweede door ‘in de buik van de 4’ (zie foto IIIA)
9a. Trek de eerste draad aan naar boven en hou de tweede draad naar beneden. Trek het goed aan, maar niet te strak (zie foto IIB)
10a.Maak nog een knoop op dezelfde manier (je maakt altijd twee knopen op een draad)
11a.Herhaal bovenstaande met de eerste draad om de derde draad, vierde draad, …. enz.
12a.Nadat je alle draden geknoopt hebt heb je een rij gemaakt en begin je weer vooraan (zie foto IVA)
13a.Herhaal 6a tot 12a
14a.Herhaal het totdat je armband lang genoeg is. Vergeet niet altijd twee knopen te maken op een draad

De ‘v’armband (op de foto de groen-geel-blauwe-armband)
2b.Voor deze armband heb je 4 verschillende kleuren garen nodig
3b. Knip 2 stukken van 1 meter van elke kleur garen
4b. Knoop de garens samen
5b. Organiseer de kleuren > de garens van dezelfde kleuren tegenover elkaar – gespiegeld
6b. Begin met de eerste draad aan de linkerkant
7b. Maak een ‘4’ door de eerste draad in een hoek van 90 graden over het tweede te leggen (zie foto IB)
8b. Dan ga je met de eerste draad onder het tweede door ‘in de buik van de 4’ (zie foto IIIA)
9b. Trek de eerste draad aan naar boven en hou de tweede draad naar beneden. Trek het goed aan, maar niet te strak (zie foto IIB)
10b.Maak nog een knoop op dezelfde manier (je maakt altijd twee knopen op een draad)
11b.Herhaal hetzelfde met de derde en vierde draad (het midden is tussen de twee draden van dezelfde kleur, zie de IIIB foto )
12b.Ga verder met de eerste draad aan het de rechterkant, het heeft dezelfde kleur als de draad waar je al mee gewerkt hebt
13b.Maak een ‘gespiegelde 4’ , leg de eerste draad over de volgende in een hoek van 90 graden, met de ‘buik van de 4′ de rechterkant op wijzend’ (zie foto IVB)
14b.Volg de instructies van 8b tot 11b
15b.De twee draden van dezelfde kleur waar je mee gewerkt hebt liggen in het midden naast elkaar. Knoop deze zoals de instructies van 7b tot 10b om een gat te voorkomen (zie foto VB)
16b.Dit is de eerste ‘v’ van velen. Werk met de andere kleuren op dezelfde manier als hierboven uitgelegd en maak de armband zo lang als je wil.

Succes met het maken van je eigen armbandjes en als je vragen hebt hoor ik het graag!

Leave a Reply